Metodiskie materiāli

Atpakaļ

ESF projekta metodiskais materiāls

Ieteikumi nometņu organizēšanai

- Likumi un MK noteikumi, Likumi un MK noteikumi

- Bērnu nometņu vadītāju rokasgrāmata, [PDF]

-  www.nometnes.gov.lv  lietotāja ceļvedis, [PDF]

- Veselīgs un sabalansēts uzturs bērnu nometnēs, [PPT];

- Bērni, kuru vecāki uzturas ārzemēs, [PPT]

PIEREDZES APMAIŅAS SEMINĀRU METODISKIE MATERIĀLI

 

METODISKAIS ATBALSTA MATERIĀLS NOMETŅU VADĪTĀJIEM

 

 

 

BĒRNU NOMETŅU VADĪTĀJU KURSU IZDALES MATERIĀLI

72 stundu kursi:

 

PALĪGMATERIĀLI NOMETŅU ORGANIZĒŠANAI:

36 stundu kursi: