Aktuālie jautājumi

Atpakaļ

Kādiem aspektiem ir jāpievērš uzmanība, izvēloties nometni bērnam? Par ko visbiežāk neiedomājas vecāki, laižot savu bērnu uz nometni, bet kas būtiski ietekmē bērna pašsajūtu prombūtnē no mājām?

Pats galvenais ir sākuma saruna ar bērnu. Kādā nometnē bērns vēlas piedalīties? Vislielākā kļūda ir, piemēram, aizsūtīt mūziķi uz sporta nometni, lai veicinātu bērna sportisko attīstību, ja pats bērns to nevēlas. Lai bērnam izvēlētos nometni, ir noteikti jāņem vērā bērna intereses, vēlmes, iemaņas. Jāskatās, kādā nometnē bērns jutīsies vislabāk. Ir iespēja iepazīties ar nometņu reģistru VISC mājas lapā www.nometnes.gov.lv , kurā ir pieejama informācija par nometnēm un to saturu. Nometnes saturiskais apraksts atklāj arī nometnes filozofiju, vērtības, darbības, kas nometnē tiks īstenotas. Jebkurā gadījumā, vecākiem vienmēr ir iespēja saņemt plašāku informāciju  gan par nometnes aktivitātēm, gan par  pasniedzējiem un prasmēm, kas tiek piedāvātas - vienkārši piezvanot.

Vēl viens svarīgs aspekts ir bērna drošības nodrošināšana nometnē. Vai tiks nodrošināta mediķa klātbūtne, cik daudz audzinātāju būs nometnē, vai uz 10 bērniem ir nodrošināts viens audzinātājs, kas ikdienā seko bērnu drošībai, labsajūtai, kas nometnē sniegs ēdināšanas pakalpojumu  utt.

Vecākiem jābūt aktīviem, un tikai tad, kad viss ir noskaidrots, izrunāts ar nometnes vadītāju un gūta pārliecība, ka nepieciešamā dokumentācija ir kārtībā (līgums ar vecākiem),  izvēlamies nometni.

 

Vai  pedagogiem un nometnes rīkotājiem ir pieredze nometņu darbā?

Vecākiem ir tiesības to jautāt, bet personāla pieredze nebūt nav izšķirošais labas nometnes kritērijs.

Galvenā persona nometnes norises laikā ir nometnes vadītājs, kuram ir spēkā esoša nometnes vadītāja apliecība (nometņu vadītāju datu bāze pieejama VISC mājas lapā; www.nometnes.gov.lv ). Tas nozīmē, ka šis cilvēks ir apguvis zināšanas un prasmes vadīt nometni, pārzina un ievēros Ministru kabineta noteikumus Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”. Viņš uzņemas atbildību par katru bērnu, kas atrodas nometnē.

 

Kā tiks sniegta medicīniskā palīdzība negadījumos?

Nometnes organizētājam jānodrošina iespēja gan darbiniekiem, gan nometnes dalībniekiem izsaukt operatīvos dienestus (t.sk. ātro neatliekamo medicīnisko palīdzību) Nometnes organizatoram jābūt noslēgtam sadarbības līgumam/vienošanās ar vietējo ārstu vai medicīnas iestādi par konkrētās nometnes dalībnieku/personāla primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Nometnes vadītājam jāizskaidro vecākiem, kā izpaužas šis sadarbības līgums, cik operatīvi tiek koordinēta pirmās palīdzības sniegšana.

Par ārstniecības personu nometnē: Visoptimālaikais variants ir uz nometnes laiku pieņemt darbā mediķi, kas arī atrodas uz vietas visu nometnes laiku. Pirmajā dienā visās nometnēs jāveic pedikulozes pārbaude (ko veic ārstniecības persona, kas ir ārstniecības personu reģistrā). Ieteikums: slēgt līgumu ar ārstniecības personu, kas ikdienā ir pieejama nometnē, it sevišķi tad, ja nometnē ir liels skaits bērnu.

 

Vai ir nepieciešama kāda licence, apliecība nometnes darbiniekiem?

Nometnes organizētājam jābūt reģistrācijas apliecībai (pašvaldību institūcijas, juridiskas, fiziskas personas, kas savu darbību reģistrējušas „Komerclikuma” un likuma „Par uzņēmējdarbību” noteiktajā kārtībā). Nometnes vadītājam jābūt Izglītības un zinātnes ministrijas VISC izsniegtai nometņu vadītāju apliecībai. Nometnes audzinātājiem, darbnīcu, aktivitāšu vadītājiem nav jābūt noteikti pedagogam ar izglītību. Visbiežāk tie ir entuziasti, radošo profesiju pārstāvji. Nometnes vadītājs veido komandu, kura strādās un darbosies nometnē, viņš ir arī atbildīgs par komandas darbu, piesaistīto darbinieku un pasniedzēju profesionalitāti.

 

Vai nodarbību telpas, darbnīcas, guļvietas vecāki pirms nometnes var apskatīt?

Noteikti var! Pirms nometnes ir iespēja sazināties ar nometnes vadītāju un aizbraukt apskatīt nometnes norises vietu. Arī vecākiem jājūtas drošiem par vietu, kur bērni nodarbosies un dzīvos ilgāku laika periodu, sevišķi, ja nometnes tuvumā ir ūdenstilpnes.

 

Vai var uzzināt, ar kādiem nometnes dalībniekiem, kāda vecuma, kādu interešu būs kopā mans bērns?

Pirms nometnes vadītājs/organizators organizē vecāku kopā sanākšanu, kurā informē bērnu vecākus par dienu plānu un aktivitātēm, par iekšējās kārtības noteikumiem, par bērnu darba grupu sadalījumu, guļvietām un izsniedz informācijas lapu, kurā uzskaitītas bērnam līdzi nepieciešamie mantas. Lietderīgi iepazīties ar citu nometnes dalībnieku vecākiem, apmainīties ar tālruņu numuriem.

 

Kādi būs gulētiešanas rituāli?

Katrā nometnē tie ir atšķirīgi, bet katras nometnes vadītājs labprāt atbildēs par konkrētās nometnes iecerēm, rituāliem.

 

Kāpēc nevar zvanīt jebkurā diennakts laikā savam bērnam?

Ir jārespektē nometnes iekšējās kārtības noteikumi, tāpēc jāzvana sarunām atvēlētajā laikā, pretējā gadījumā tiek traucēts nodarbību ritms, intensitāte. Sazināšanās jautājums ar bērnu noteikti jānoskaidro pirms nometnes, lai nerastos pārpratumi nometnes laikā.

 

Kas kontrolē ēdiena kvalitāti nometnē? Kas uzrauga produktu svaigumu?

Par ēdiena kvalitāti un nekaitīgumu atbildīgs ir pakalpojuma sniedzējs – sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums, ar kuru nometnes organizators ir noslēdzis līgumu, vai arī par ēdienu gatavošanu atbildīgās personas nometnē. Ēdiena kvalitātes kontrole nometnē notiek vairākos līmeņos:
1. paškontroles ietvaros – par ēdienu sagatavošanu un pasniegšanu atbildīgajai personai ir jāveic paškontroli jeb „iekšējo kontroli”, kontrolējot ēdienu gatavošanas tehnoloģiskos procesus (temperatūras, laika kontrole) un veicot izejvielu  un gatavo ēdienu garšas, smaržas, konsistences, ārējā izskata novērtēšanu jeb, tā saucamo, pārtikas produktu un gatavo ēdienu organoleptisko novērtēšanu;


2. nometnes vadības līmenī ‒ ēdienu kvalitātes novērtēšanā būtu jāiesaistās nometnes vadītājam vai viņa pilnvarotajai personai. Nometnes vadītājam vajadzētu novērtēt, vai ēdienus gatavo saskaņā ar iepriekš sastādīto ēdienkarti, vai ēdienu garša, smarža, konsistence, ārējais izskats un pasniegšanas temperatūra atbilst normām, vai tiek ievērots porciju lielums saskaņā ar ēdienkarti, vai ēdiens atbilst veselīga uztura pamatprincipiem, bērnu vecumam, fiziskajai slodzei un citiem būtiskiem faktoriem, kas izriet no nometnes specifikas. Ieteicams pievērst uzmanību arī faktam, vai bērniem garšo nometnē pasniegtais ēdiens, un nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas ēdienkartē ēdienu gatavošanas organizācijā.


3. valsts uzraudzības līmenī – valsts uzraudzību un kontroli attiecībā uz ēdienu gatavošanu bērnu nometnē veic Pārtikas un veterinārais dienests (PVD). Nometnes vadītājs, reģistrējot nometni mājas lapā www.nometnes.gov.lv , sniedz informāciju Pārtikas un veterinārajam dienestam, kas būs ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs nometnē.

 

Vai ēdināšanas uzņēmumam jābūt reģistrētam?

PVD ir izveidota pārtikas uzņēmumu datu bāze, un PVD vietnē www.pvd.gov.lv, meklējot PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā, ir iespējams pārbaudīt, vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums ir reģistrējies.

 

Ja bērns nometnē ir saindējas, kur sūdzēties, kur ziņot?

Ja ir aizdomas, ka bērns saslimis, lietojot uzturā nometnē gatavotos ēdienus, bērna vecāki par to var paziņot PVD rakstveidā vai arī pa tālruni – rakstiski sūdzība jāiesniedz PVD teritoriālajā pārvaldē (pēc nometnes atrašanās vietas) vai dienesta centrālajā aparātā (Rīgā, Republikas laukumā 2); telefoniski iespējams sazināties ar PVD teritoriālo pārvalžu vai centrālā aparāta speciālistiem, kā arī ir iespējams piezvanīt uz PVD diennakts uzticības tālruni (67027402). PVD teritoriālo pārvalžu adreses un telefona numuri, kā arī centrālā aparāta atbildīgo speciālistu telefona numuri ir atrodami PVD vietnē: www.pvd.gov.lv.

 

Vai nometnes tiek kontrolētas un kas to veic?

Nometni atbilstoši likumdošanai kontrolē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, PVD un Veselības inspekcija. Arī Bērnu aizsardzības centra bērnu tiesību aizsardzības inspektors/speciālists, iecirkņa inspektors var pārbaudīt nometni. Nometne ir uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību, un Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā arī Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs pārbaudīt nometni.

 

Kurā vietā ir pieejama informācija par oficiālo atļauju saņēmušajām nometnēm?

Visa informācija par nometnēm ir pieejama VISC mājas lapā www.nometnes.gov.lv. Sameklējot konkrēto nometni pēc nometnes vadītāja vārda un uzvārda, vecāks var pārliecināties, vai nometne ir saskaņota ar uzraudzības iestādēm- Veselības inspekciju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, vai informācija ir iesniegta  Pārtikas un veterināro dienestā un pašvaldībā, kuras teritorijā nometnes notiek.