Nometņu vadītāju saraksts

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
176. 021-00032 DZENE PAULA Cēsu novads 2022-12-10 2027-12-09
177. 021-00033 RATNIECE KRISTĪNE Cēsu novads 2022-12-10 2027-12-09
178. 021-00034 ROGOZINS ALVIS Cēsu novads 2022-12-10 2027-12-09
179. 021-00035 AZACE SANTA Cēsu novads 2023-02-28 2028-02-27
180. 021-00036 BAHMANIS BRENDENS Cēsu novads 2023-02-28 2028-02-27
181. 021-00037 EGLĪTIS JĀNIS Cēsu novads 2023-02-28 2028-02-27
182. 021-00038 LAUGA RIČARDS Cēsu novads 2023-02-28 2028-02-27
183. 023-00001 CAUNE LAUMA Ciblas nov. 2018-10-26 2023-10-25
184. 024-00001 KALNIŅŠ KĀRLIS Dobeles novads 2021-01-27 2026-01-26
185. 024-00008 NIPERE VIJA Dagdas nov. 2019-09-27 2024-09-26
186. 024-00013 IVANOVA INETA Dagdas nov. 2021-05-29 2026-05-28
187. 025-00001 STROGNACKIS DIMITRIJS Augšdaugavas novads 2020-06-25 2025-06-24
188. 025-00021 LAPKOVSKA INĀRA Augšdaugavas novads 2023-01-25 2028-01-24
189. 025-00022 MOROZOVA JOLANTA Augšdaugavas novads 2023-01-25 2028-01-24
190. 025-00028 OĻEHNOVIČA JŪLIJA Augšdaugavas novads 2019-11-15 2024-11-14
191. 025-00029 BRIŠKA JĀNIS Augšdaugavas novads 2021-04-24 2026-04-23
192. 025-00030 JAUDZEME SANDRA Augšdaugavas novads 2021-04-24 2026-04-23
193. 025-00031 JEVSEJEVA KRISTĪNE Augšdaugavas novads 2021-04-24 2026-04-23
194. 025-00032 LAIZĀNE LINDA Augšdaugavas novads 2021-04-24 2026-04-23
195. 025-00033 ŠMEIŠS VLADISLAVS Augšdaugavas novads 2021-04-24 2026-04-23
196. 025-00034 ROMANOVSKA-ALEKSEJEVA DAGNIJA Augšdaugavas novads 2022-03-26 2027-03-25
197. 025-00035 OZOLA ZANE Augšdaugavas novads 2022-05-21 2027-05-20
198. 025-00036 RUBĻEVSKIS MĀRTIŅŠ Augšdaugavas novads 2022-05-21 2027-05-20
199. 025-00037 ORBIDĀNE LAINE Augšdaugavas novads 2022-12-10 2027-12-09
200. 025-00038 DZEVJALTOVSKIS-GINTOVTS ELANS Daugavpils 2023-02-28 2028-02-27

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana