Nometņu vadītāju saraksts

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
76. 012-00016 KALNIŅA ILVIJA Babītes nov. 2021-10-09 2026-10-08
77. 013-00003 PUMPURE AGNESE Baldones nov. 2019-04-05 2024-04-04
78. 013-00006 AIZUPIETE ILUTA Baldones nov. 2020-11-25 2025-11-24
79. 013-00009 VEITNERE LĪGA Baldones nov. 2019-03-15 2024-03-14
80. 013-00010 MAĻINOVSKIS RIHARDS Baldones nov. 2020-01-31 2025-01-30
81. 013-00011 CĪRULE DAGNIJA Baldones nov. 2021-04-24 2026-04-23
82. 013-00012 SMIRNOVA LINDA Baldones nov. 2021-05-29 2026-05-28
83. 015-00001 OZOLIŅA INESE Balvu novads 2021-03-18 2026-03-17
84. 015-00007 ZAKARĪTS JĀNIS Balvu novads 2020-06-25 2025-06-24
85. 015-00009 PULČA AGNESE Balvu novads 2021-05-12 2026-05-11
86. 015-00013 SPRUDZĀNE KATRĪNA Balvu novads 2020-04-17 2025-04-16
87. 015-00016 KEIŠS VALENTĪNS Balvu novads 2021-03-18 2026-03-17
88. 015-00017 MELDERE ZAIGA Balvu novads 2023-05-17 2028-05-16
89. 015-00019 ANČA AGRITA Balvu novads 2021-04-24 2026-04-23
90. 015-00020 APŠA GUNA Balvu novads 2021-04-24 2026-04-23
91. 015-00021 DUĻBINSKA MARIJA Balvu novads 2021-04-24 2026-04-23
92. 015-00022 ELKSNĪTE DAIGA Balvu novads 2021-04-24 2026-04-23
93. 015-00023 KOZLOVSKIS JĀNIS Balvu novads 2021-04-24 2026-04-23
94. 015-00024 LUKSTE PAULA Balvu novads 2021-04-24 2026-04-23
95. 015-00025 KAROLE LIENE Balvu novads 2021-05-29 2026-05-28
96. 015-00025 ZAHARĀNS INGUS Balvu novads 2021-05-29 2026-05-28
97. 015-00026 LOČA SIGITA Balvu novads 2021-05-29 2026-05-28
98. 015-00027 BUŠA SOLVITA Balvu novads 2021-10-09 2026-10-08
99. 016-00006 MARČENKOVA VELGA Bauskas novads 2021-01-27 2026-01-26
100. 016-00008 KALNIŅA DACE Bauskas novads 2022-04-27 2027-04-26

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.