Jaunumi

Atpakaļ
2021-03-31 I.Kraskeviča

Jaunākais regulējums Covid-19 pandēmijas laikā!

 

Pamatojoties uz  2021.gada 14.janvāra MK noteikumiem Nr.35 tiek veikti grozījumi  Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība":

Ģimenes ārsta izziņa bērna dalībai jebkurā nometnē būs nepieciešama līdz jūnija beigām

Ģimenes ārsta izziņa bērna dalībai jebkurā nometnē būs nepieciešama līdz 30.jūnijam, paredz ceturtdien valdības atbalstītie grozījumi "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtībā".
Izziņai dalībai visās nometnēs ir jābūt izsniegtai ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības sākšanas. Līdz šim šāda prasība bijusi spēkā līdz 2020.gada beigām.
Tāpat līdz pērnā gada beigām spēkā bija prasība, ka visām nometnēm jāsaņem Veselības inspekcijas atzinums. Arī šīs prasības termiņš ar valdības lēmumu pagarināts līdz 30.jūnijam.
Veselības ministrijā (VM) skaidroja, ka termiņa pagarinājums nepieciešams, ņemot vērā epidemioloģiskos datus, kas uzrāda, ka saslimstība ar Covid-19 pieaug, arvien pieaug saslimstība Latvijas reģionos un kopumā prognozējams augsts Covid-19 izplatības risks. Bērnu nometņu organizēšana ir augsta riska darbība no bīstamas infekcijas slimības ierobežošanas viedokļa, norāda ministrijā. Abu termiņu pagarināšanas mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzībai nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu bērnu nometnēs, lai ierobežotu Covid-19 slimības izplatību.
Grozījumu anotācijā VM norāda, ka arī vismaz nākamajam pusgadam jānodrošina drošības pasākumi un maksimāli jāierobežo riska faktori, kas veidojas, ja bērni no dažādiem sociālajiem klāsteriem pulcējas nometnēs. Tāpat ir prognozējams, ka inficēšanās risks mājsaimniecībās saglabāsies augsts.
Ja bērni ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi, uzturējušies mājās, ir svarīgi, lai pirms nometnes ārsts novērtētu gan bērna fizisko, gan psihisko veselību, pārliecināti speciālisti. Iespēju robežās jānovērš, ka bērns, kas ir Covid-19 pacienta kontaktpersona vai kuram ir konstatēta saslimšana ar Covid-19, piedalās nometnē. Izsniedzot izziņu, ārstniecības persona novērtē, vai Slimību profilakses un kontroles centrs bērnu nav noteicis kā Covid-19 pacienta kontaktpersonu, vai bērnam nav laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze, vai arī bērnam nav Covid-19 vai citu infekcijas slimību saslimšanas pazīmes.
Tāpat nepieciešams nodrošināt, ka arī āra un iekštelpu nometnes darbībā tiek ievēroti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Lasīt Vairāk...
2020-10-15 I.Kraskeviča

Aktuālā informācija nometņu organizēšanai pēc 2020.gada 13.oktobra grozījumiem MK noteikumos Nr.360!

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir  noteikts, ka vienā norises vietā var notikt tikai viena nometne, kurā bērnu skaits grupā ir ne vairāk kā 30 dalībnieki.

Ja tiek organizēta sporta nometne, tad jāņem vērā minētajos noteikumos noteiktais (no 2020.gada 17.oktobra līdz 6.novembrim sporta treniņi (nodarbības) tiek organizētas ārtelpās vai individuāli). Tādējādi nometnes laikā sporta nodarbības grupā var notikt tikai ārā, bet individuālie treniņi (nodarbības) var notikt iekštelpās.

Valsts izglītības satura centrs iesaka nometņu vadītājiem neiesaistīt nometnēs dalībniekus no augsta epidemioloģiskā riska reģioniem (Aizputes novads, Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads, Dundagas novads, Kuldīgas novads, Olaines novads, Talsu novads un Krāslavas novads). Pastiprināta uzmanība jāpievērš tam, lai bērnu nometnēs nepiedalītos personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.

Kontaktinformācija: inta.kraskevica@visc.gov.lv; tālr. 60001629.

Lasīt Vairāk...
2020-10-14 I.Kraskeviča

PAR BĒRNU NOMETNĒM RUDENS BRĪVLAIKĀ- IEROBEŽOJUMI!

2020.gada 13.oktobrī pieņemtie MK ierobežojumi nosaka, ka - "privātos pasākumos drīkst pulcēties ne vairāk kā 30 cilvēku. Minētais skaits tiek pielīdzināts iepriekš noteiktajām cilvēku grupām, kas drīkstēja pulcēties, neievērojot distancēšanos, sporta treniņos, bērnu nometnēs un tamlīdzīgi."

Bērnu nometnes drīkst organizēt, pieņemot tajās ne vairāk kā 30 nometnes dalībniekus! Nav atļauts organizēt vairākas bērnu nometņu grupas (pa 30 dalībniekiem)  vienā norises vietā!

Par turpmākiem lēmumiem informēsim, ar cieņu- VISC.

Lasīt Vairāk...
2020-10-13 I.Kraskeviča

ATVĒRTA PIETEIKŠANĀS BĒRNU NOMETŅU VADĪTĀJU KURSIEM APLIECĪBAS PAGARINĀŠANAI- 36 STUNDAS NOVEMBRĪ!

Bērnu nometņu vadītāju kursi apliecības pagarināšanai-36 stundas notiks attālināti. Šobrīd nepieciešams piereģistrēties kursiem līdz 31.oktobrim, lai varam apkopot informāciju par dalībniekiem. Kursu maksa tiek aprēķināta pēc VISC pakalpojuma cenrāža - 39,96 EUR.

Lasīt Vairāk...
2020-07-14 I.Kraskeviča

VECĀKIEM: AICINĀJUMS IZVĒLĒTIES SASKAŅOTAS NOMETNES!

Īsa pamācība vecākiem un bērniem nometņu meklēšanā:

Lai atrastu sev piemērotāko nometni ejam uz sadaļu "nometņu saraksts".  Parādīsies visas līdz šim reģistrētās nometnes. Lapas kreisajā pusē apakšā meklējam sadaļu "nometņu  meklēšana". Šajā anketā ir iespējas ievadīt vajadzīgos kritērijus un atlasīt nometnes: vai tās ir dienas, vai diennakts, ārā nometnes, vai nometnes telpās, nometnes pēc tematikas. Slēgtas nometnes- būs nometnes kuras jau ir nokomplektētas ar konkrētu mērķa grupu ( vai projekta ietvaros, vai sportisko trenniņu ietvaros). Atvērtās būs tās, kurās var pieteikties jebkurš interesents. Tāpat vecāki var pārliecināties vai nometne ir saskaņota, daļēji saskaņota, vai vēl nesaskaņota ar saistītām iestādēm. Nesaskaņota- nozīmēs to, ka nometnes vadītājs vēl nav pieteicis saskaņojumus dienestiem, daļēji saskaņota- ka ir pieteikta saskaņošana, bet tiek gaidīta atbilde, un saskaņotas- visi saskaņojumi saņemti un pievienoti nometnes sadaļā. Tāpat ir iespēja sameklēt konkrētās nometnes pēc nometņu vadītāja uzvārda un vārda, kritēriju sadaļā  jāuzklikšķina +Papildus, un jāieraksta nometņu vadītāja uzvārds, vārds, tad meklēt- un Jums būs pieejamas visas nometņu vadītāja organizētās nometnes.  Vecāki noteikti var pārbaudīt vai konkrētam nometņu vadītājam ir spēkā nometņu vadītāja apliecība: ejam uz sadaļu nometņu vadītāju saraksts, ierakstām  uzvārdu un parādīsies konkrētā nometņu vadītāja apliecības derīguma termiņš. Aicinām izvēlēties saviem bērniem drošas un saskaņotas nometnes! Veiksmi!

Lasīt Vairāk...
2020-07-14 I.Kraskeviča

Informācija nometņu vadītājiem: kas darāms ja mainās nometnes organizētājs-juridiska persona!

Ja piereģistrējot nometni  mainās nometnes organizētājs-nometni organizē cita  juridiska persona, tad nometnes vadītājam mūsu mājas lapā www.nometnes.gov.lv jāiet uz sadaļu "Mani dati",  tur jāpievieno jauns nometnes organizētājs un  tikai pēc tam Jums būs iespēja reģistrēt savu nometni uzrādot citu juridisko personu. Pievienot var kaut 10 juridiskās personas, pie nometnes reģistrēšanas Jums būs iespēja izvēlēties to, kura ir konkrētai nometnei organizētājs.

Ar cieņu, Inta Kraskeviča.

Lasīt Vairāk...
2020-06-11 I.Kraskeviča

PRECIZĒTAS VADLĪNIJAS BĒRNU NOMETŅU ORGANIZĒTĀJIEM!

Bērnu nometnes organizē un to darbību nodrošina saskaņā ar MK 01.09.2009. noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, kā arī MK 09.06.2020. noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Ņemot vērā valdības 2020.gada 9.jūnija pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas izbeigšanu, ir precizētas  vadlīnijas bērnu nometņu vadītājiem:

Vadlīnijas

 

Lasīt Vairāk...
2020-06-10 I.Kraskeviča

VESELĪBAS INSPEKCIJAS ATZINUMS BŪS VAJADZĪGS ARĪ ĀRA NOMETNĒM!

Pamatojoties uz MK 09.06.2020. noteikumu Nr. 366 “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”” prasībām un  MK 09.06.2020. noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 4.punktu, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi pamatprincipi: informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzībai.

  • Noteikumu grozījumi nosaka, ka līdz 2020. gada 31. decembrim Veselības inspekcijas atzinums ir nepieciešams arī nometnei ārpus telpām un nometnei telpās un ārpus telpām par nometnes darbību ārpus telpām. VISC informē, ka nepieciešamo atzinumu var iesniegt Veselības inspekcijai no mūsu mājas lapas www.nometnes.gov.lv, pievienojot visus nepieciešamos pielikumus ( ja attiecināms).
  •  Līdz 2020.gada 31.decembrim ģimenes ārsta izziņa ir nepieciešama dalībai visās nometnēs, visiem dalībniekiem (tajā skaitā dalībniekiem, kuru veselības aprūpes tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā) un tai ir jābūt izsniegtai ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības uzsākšanas.

Grozījumi stājas spēkā no 2020.gada 10.jūnija.

https://likumi.lv/ta/id/315311-grozijumi-ministru-kabineta-2009-gada-1-septembra-noteikumos-nr-981-bernu-nometnu-organizesanas-un-darbibas-kartiba 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

 

 

Lasīt Vairāk...
2020-06-04 I.Kraskeviča

CEĻU SATIKSMES DROŠĪBA MŪSU BĒRNIEM!

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) ir izveidojusi satiksmes drošības izglītības mācību līdzekļus digitālā formā.Tajos zināšanas var smelties gājēji, pasažieri, velosipēdu un mopēdu vadītāji.  CSDD aicina nometņu vadītājus šos mācību līdzekļus iekļaut nometņu programmās. Plašāks skaidrojums un saites pielikumā.CSDD- mācību līdzekļi

Lasīt Vairāk...
2020-05-22 I.Kraskeviča

NOMETNES VAR ATSĀKT DARBU AR 2020.GADA 1.JŪNIJU!

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 21.maija rīkojuma Nr.279 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 4.3.6.7.apakšpunktu par bērnu nometņu norisi- gan dienas, gan diennakts nometnes var organizēt,sākot ar 2020.gada 1.jūniju. Ja nometnes norise notiek izglītības iestādes ēkā, nodrošināt, ka nometnes darbība fiziski nepārklājas ar šā rīkojuma 4.3.6.1., 4.3.6.2., 4.3.6.5. un 4.3.6.6.apakšpunktā noteiktajām aktivitātēm. Tādējādi nometnes aktivitātes izglītības iestādes ēkā nevar pārklāties ar skolēnu klātienes konsultāciju un valsts pārbaudījumu laiku. VISC sadarbībā ar Veselības ministriju  ir izstrādājis vadlīnijas nometņu organizēšanai un drošības pasākumu ievērošanai, sk. pielikumā.

 

 

Lasīt Vairāk...
>> Vecākas ziņas