Nometņu vadītāju saraksts

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
2701. AM 000045 ĀBOLS OJĀRS Valkas nov. 2024-04-10 2029-04-09
2702. AM 000057 ZVIEDRIS VIESTURS Rīga 2024-04-10 2029-04-09
2703. CR 000055 GABRANOVA ANTRA Amatas nov. 2024-04-10 2029-04-09
2704. JK 000034 BRIKMANE VITA Jēkabpils 2024-04-10 2029-04-09
2705. JR 000018 JAUNZEME ILZE Jelgava 2024-04-10 2029-04-09
2706. JR 000019 KALNIŅŠ MĀRIS Jelgava 2024-04-10 2029-04-09
2707. OR 000044 VANCEVIČA ANETE Ogres nov. 2024-04-10 2029-04-09
2708. RP 000411 REIMANDOVA INITA Rīga 2024-04-10 2029-04-09
2709. RP 000529 ŠIDLOVSKA SOLVITA Rīga 2024-04-10 2029-04-09
2710. RP 000693 PĒRKONE GITA Rīga 2024-04-10 2029-04-09
2711. RP 000923 ŠIBKO-ŠIPKOVSKA SVETLANA Rīga 2024-04-10 2029-04-09
2712. RP 000926 KARPOVA TATJANA Rīga 2024-04-10 2029-04-09
2713. SP 000125 KALNUPA DAIGA Rīga 2024-04-10 2029-04-09
2714. SP 000172 KRAUKSTS KASPARS Jūrmala 2024-04-10 2029-04-09
2715. TU 000002 MANČASA ANDRA Tukuma nov. 2024-04-10 2029-04-09
2716. VM 000007 JANSONS ULDIS Valmiera 2024-04-10 2029-04-09
2717. VM 000021 GUMBRE GUNITA Valmiera 2024-04-10 2029-04-09
2718. 104-00011 PAČKAJEVA GUNITA Vecumnieku nov. 2024-04-10 2029-04-09
2719. 112-00016 SPALVA LINDA Jelgava 2024-04-10 2029-04-09
2720. 052-00003 IVANOVA MARINA Ogres nov. 2024-04-10 2029-04-09
2721. 036-00001 PANKJĀNE BAIBA Ilūkstes nov. 2024-04-10 2029-04-09
2722. 116-00293 STRAZDIŅŠ GUNĀRS Rīga 2024-04-10 2029-04-09
2723. 116-00313 GRĪSLĪTIS JURIS Rīga 2024-04-10 2029-04-09
2724. 049-00040 SOLOMAHINS IVO Kuldīgas nov. 2024-04-10 2029-04-09
2725. 116-00339 CIMERS GINTS Rīga 2024-04-10 2029-04-09

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.