GUDRĀ RĪGA “VASARAS PILSĒTAS LABORATORIJAS”

Atpakaļ

Nometnes pamatdati

Nometnes tips
apmācību/izglītojoša nometne
Nometne sākas
2022-07-04
Nometne beidzas
2022-07-22
Darba laiks
dienas nometne
Dalībnieku izmitināšana
nometne telpās un ārpus telpām
Dalībnieku komplektēšana
atvērta nometne
Dalībnieku vecums (no - līdz)
7 - 15
Maksimālais dalībnieku skaits
50
Bērni ar īpašām vajadzībām
Novads / pilsēta
Jūrmala
Atrašanās vieta
Viestura iela 6, Bulduri, Jūrmala, LV-2010
Nometnes izmaksas vienam dalībniekam
350 Eur
Brīvo vietu skaits
0  

Nometnes vadītājs

Vards Uzvards
PETROVA JEĻENA
Sertifikata nr.
116-00890

Nometnes organizātors

Nosaukums
Smarteens
Reģistrācijas numurs / personas kods
40203087282
Juridiskā adrese
Kleistu iela 11/1-73, Rīga, LV-1067
Adrese
Kleistu iela 11/1-73, Rīga, LV-1067
E-pasts
Talrunis
+371 25628269

Nometnes saskaņojumi

Veselības inspekcija, Veselības inspekcija
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, 67819671
2.4.5.-8/417 Atzinuma dokuments
VUGD, VUGD
Maskavas iela 5, Rīga, 67075824
Nr. 22/8-3.10/237 Atzinuma dokuments
Pašvaldības, Jūrmalas pilsētas dome
Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV - 2015, 67093816
PVD, PVD
Peldu iela 30, Rīga, LV-1050, 67095230

Nometnes apraksts

GUDRĀ RĪGA “VASARAS PILSĒTAS LABORATORIJAS”

Pilsētas laboratorija – ir tā vieta, kur mēs varam atvērties bērniem un veikt atklājumus. Eksperimentēt un priecāties par jaunām 

zināšanām.

Dalībnieku vecums 7-15 gadi. Mūsu vasaras laboratorijā būs trīs grupas, sadalītas pēc vecuma.

Līdz pusdienlaikam pasniedzēju uzraudzībā bērni veiks dažādus zinātniskus pētījumus, bet otrajā dienas pusē mums ir ieplānotas zinātniskas spēles, kvesti un viesnodarbības.

Aizraujošā veidā mēs iepazīstināsim bērnus ar svarīgām fiziskajām un ķīmiskajām  parādībām, dabas likumiem in ģeniāliem zinātniskajiem atklājumiem.

5 dienu laikā Jūsu bērns:

•​sapratīs, kāpēc tagadējā pasaule nevar eksistēt bez ķīmijasun fizikas;

•​atradīs atbildes uz visu bērnu jautājumu “kā tas darbojas?” ;

•​uzzinās par klasiskās mehānikas likumiem un pārbaudīstos realitātē;

•​uzzinās, kā inženieri samazina cilvēka ietekmi uzapkārtējo vidi.

Mūsu principi:

•​Grupu vadītāji – augstskolu studenti un aspiranti, kurizina, kas ir zinātne;  

•​Bērni spēj un vēlas veikt zinātniskus eksperimentus, ja tospasniedz saprotami un interesanti;           

•Mēs neesam skola, mēs nepieprasām vienādu saprašanu un uztveršanu. Katrā sarežģītā eksperimentā bērni katrs sev atklājkaut ko 

jaunu; 

•​Mēs nerādām burvju trikus – mēs stāstām, kā viss apkārtstrādā un notiek; 

•​Mēs veidojam vidi, kurā bērniem ir ērti uzdot sarežģītusjautājumus un saņemt atbildes uz šiem jautājumiem. 

Bērnu skaits:

Katrā grupā ne vairāk kā 20 dalībnieku

Ar viņiem strādā 3 pieaugušie: 1 pasniedzējs un 2 asistenti.

Norises vieta:

Jūrmala, Viestura iela 6, Bulduri (Dārzkopības vidusskola).

Katra maiņa ilgst 5 dienas – no pirmdienas līdz piektdienai.

Dalības maksa: 350 EUR.

Cenā ir iekļauts:

•​Visi nepieciešamie izejmateriāli, laboratorijas aprīkojums, u.c.;

•​3 ēdienreizes katru dienu (brokastis, pusdienas, launags);

•​Mūsu vadītāju zināšanas un mīlestība, kā arī viss, ko mēsesam sagatavojuši Jūsu bērniem.

Nometnes pamatvaloda – krievu.

1. maiņa: 04. - 08. jūlijs

2. maiņa: 11. - 15. jūlijs

3. maiņa: 18. - 22. jūlijs

Informācija par nometni: +371 22335377 

ЛЕТНИЕ ГОРОДСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

Городская лаборатория — это то место, где мы можем открываться детям и совершать открытия. Экспериментировать и 

радоваться новым знаниям.

Возраст участников 7-15 лет. В нашей летней лаборатории три отряда, каждый из которых формируется соответственно возрасту участников.

В увлекательной форме мы познакомим ребят с важными физическими и химическими явлениями, законами природы и 

гениальными открытиями в мире науки.

До обеда ребята будут проводить научные исследования подруководством преподавателей, а на вторую половину дня у нас запланированы научные игры, квесты, и гостевые занятия.

ЗА 5 ДНЕЙ ВАШ РЕБЕНОК:

•  Поймет ,  почему   современный   мир   был   бы   невозможен без   знания   физики  и  химии ;

•  Найдет   ответы   на   детские   вопросы  « как   это   работает ?» ;

•  Узнает  о  законах   классической   механики  и  проверит   их   в действии ;

•  Узнает ,  как   инженеры   снижают   влияние   человека   на окружающую   среду .

Наши принципы

•  Вожатые  —  студенты  и  аспиранты   ВУЗов  ,  не   понаслышке знакомые  с  наукой .  

•  Дети   могут  и  хотят   проводить   научные   эксперименты ,  если   их   грамотно  п реподнести .          

•  Мы   не   школа ,  мы   не   требуем   от   детей   одинакового понимания  и  восприятия . В  каждом   сложном эксперименте   дети   открывают   что-то   свое . 

•  Мы   не   показываем   фокусы -  мы   рассказываем ,  как   все вокруг   устроено . 

•  Мы   создаем   среду , в  которой   детям   комфортно   задавать сложные   вопросы  и  получать   на   них   ответы .    

Количество ребят:

В каждом отряде – 20 человек.

С ними работают 3 взрослых: 1 преподаватель и 2 ассистента.

Место проведения:

Юрмала, ул.Виестура 6 , Булдури (Dārzkopības vidusskola)

Путевка:

Каждая смена длится дней - с понедельника по пятницу. Выможете привозить ребенка с 9.00 и забирать с 18.00 до 19.00.

Стоимость путевки: 350 EUR. В стоимость путевки входит:

•  Все   необходимые   раздаточные   материалы ,  лабораторное оборудование  и  т.д .

•  Трехразовое   питание  ( завтрак ,  обед ,  полдник )

•  Знания  и  любовь   наших   вожатых  и  вообще   всё ,  что   мы подготовили   для   ваших   детей .

смена: 04 - 08 июля

2 смена: 11 – 15 июля

3 смена: 18 – 22 июля

Информация о лагере: +371 22335377 

Atrašanās vieta

Komentāri

Nometņu statusu skaidrojums

Nometne ir pievienota reģistram, bet nav ziņu par tās saskaņošanu ar konkrēto iestādi.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir nosūtīts iesniegums par nometnes saskaņošanu.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir saņemts atzinums par nometnes saskaņošanu.
Nometne, kuru ir atsaukuši paši organizētāji.

Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.

VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.