Kurss: Bērnu nometņu vadītāju apmācības pirmreizējās apliecības iegūšanai- 72 stundas

Atpakaļ
Sākuma datums 2024-02-19
Apraksts Apraksts Nodarbības plānotas attālināti -Zoom formātā. Lekciju norises laiks:19.,20.,21.,22.,23.,24.februāris no plkst. 9.00-17.00 katru dienu. Kursu ietvaros notiek arī Pirmas palīdzības apmācības lekcijas -pamatzināšanu apguvei. Pārbaudes darbs notiek attālināti, 24.februārī-pēc  PP nodarbībām. Kursi paredzēti tiem dalībniekiem, kuri vēlas pirmreizeji kļūt par nometnes vadītajiem. Kursu datumi, vai lekciju laiki var tikt precizēti, informācija tiks nosūtīta katram dalībnieka pirms kursu norises. Kursu maksa vienam dalībniekam ir EUR 180, atbilstoši 2021.gada 12.oktobra MK noteikumiem nr.680 "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis". Katram dalībniekam tiks sagatavots rēķins kursu apmaksai, reģistrējoties kursiem lūdzam norādīt rekvizītu informāciju, vai kursus apmaksāsiet pats/ vai organizācija ko pārstāvat. Plašāka informācija pirms kursiem: inta.kraskevica@visc.gov.lv. Kursu datumi var tikt precizēti, iepriekš visi tiks informēti.