Kurss: Bērnu nometņu vadītāju apmācības pirmreizējās apliecības iegūšanai- 72 stundas

Atpakaļ
Sākuma datums 2023-02-20
Apraksts Apraksts Apraksts Nodarbības plānotas attālināti -Zoom formātā( ja nebūs atļauts citādi). Lekciju norises laiks: 20.,21.,22.,23.,24.,25.februāris no plkst. 9.00-17.00 katru dienu. Kursu ietvaros notiek arī Pirmas palīdzības apmācības lekcijas -zināšanu atjaunošanai. Kursi paredzēti tiem dalībniekiem, kuri vēlas pirmreizeji kļūt par nometnes vadītajiem. Kursu datumi, vai lekciju laiki var tikt precizēti, informācija tiks nosūtīta katram dalībnieka pirms kursu norises. Kursu maksa vienam dalībniekam ir EUR 180, atbilstoši 2021.gada 12.oktobra MK noteikumiem nr.680 "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis". Plašāka informācija pirms kursiem: inta.kraskevica@visc.gov.lv. Kursu datumi var tikt precizēti, iepriekš visi tiks informēti.