Jaunumi

Atpakaļ
2024-05-28 I.Kraskeviča

IZMAIŅAS NOMETNES PIEREĢISTRĒŠANĀ!

Sveiciens visiem bērnu nometņu vadītājiem! Vēlamies atgādināt, ka  visas  dienas un diennakts bērnu nometnes ir jāreģistrē un jāsaskaņo mājas lapā www.nometnes.gov.lv .

Lai to izdarītu ir nepieciešama parole un lietotājvārds, kurš tiek izsniegts beidzot nometņu vadītāju kursus! Ja Jums tādas nav,  vai ir aizmirsusies, to varat atjaunot mūsu mājas lapā, sadaļā "aizmirsu paroli" (iepriekš gan pārbaudiet vai jūsu datos uzrādītais e-pasts atbilst lietotajam e-pastam)!

 Atcerieties- kad esat piereģistrējuši  nometni, izsūtiet saskaņojumus saistītām iestādēm no nometnes profila (iesniegt pietiekumu), kā arī, saņemot pozitīvu atzinumu no VUGD, saskaņojumu no VI, pievienojiet tos Jūsu nometnes reģistrācijas lapā. Noteikti nosūtiet informāciju PVD par ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju. Tad, kad  visi atzinumi un saskaņojumi ir pievienoti, nosūtiet informāciju saistītai pašvaldībai. Ja pie jūsu nometnes saskaņojumu sadaļas būs "zaļā atzīme"-  gan bērnu vecāki, gan citi interesenti varēs pārliecināties, ka šeit reģistrētā nometne ir droša un saskaņota saistītajās iestādēs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Veselības inspekcijā, Pārtikas un veselības dienestā, kā arī pašvaldībā).

Ja nepieciešams mainīt nometnes organizētāju- juridisko personu, to var izdarīt Jūsu sadaļā "Mani dati", pievienojot sadaļā "Juridiskā persona".

Papildus informācija pieejama  "metodiskie materiāli"- palīgs nometnes reģistrēšanā- prezentācija.

 

 

  Vasaras nometņu reģistrēšanas kārtība

Lai piereģistrētu nometni Valsts izglītības satura centra (turpmāk- VISC)  mājas lapā www.nometnes.gov.lv, atbilstoši 2009.gada 1.septembra MK noteikumu Nr.981  „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”  8.10.punktam „nometnes organizētājs iesniedz Valsts izglītības satura centram informāciju par nometni iekļaušanai vienotā informācijas sistēmā”  nepieciešams veikt sekojošas darbības:

1)Lai piereģistrētu nometni mājas lapā nometņu vadītājam ir nepieciešams lietotājvārds un parole.  Paroli un lietotājvārdu pēc katriem nometņu vadītāju apmācības kursiem nosūtām uz Jūsu norādītajiem e-pastiem. Ja šādu e-pastu neesat saņēmis vai  tas pazudis - ir jānosūta pieprasījums uz VISC  e-pastu: baiba.smane@visc.gov.lv , kurā ir norādītas sekojošas ziņas: nometnes vadītāja vārds, uzvārds, spēkā esošas nometņu vadītāja apliecības Nr., e-pasts, telefons.

Jāņem vērā, ka lietotājvārds un parole tiks piešķirta tikai tad, ja nometņu vadītājam būs derīga nometņu vadītāja apliecība. Par to var pārliecināties mājas lapas sadaļā „nometņu vadītāji”. Ja nometņu vadītāju sarakstā savu uzvārdu neatrodat un Jums uz rokas ir spēkā esoša nometņu vadītāja apliecība, nepieciešams to ieskenēt un atsūtīt uz e-pastu: baiba.smane@visc.gov.lv,  labojumu veikšanai.

2)Pirms nometnes reģistrēšanas nometņu vadītājam ir jāpapildina dati par sevi - ir jāievada nometņu vadītāja kontakttālrunis un nometnes organizētāja juridiskās personas informācija. To var izdarīt, pieslēdzoties lapai www.nometnes.gov.lv  ar savu lietotājvārdu un paroli un atverot sadaļu –„ Mani dati".

3)Nometnes reģistrēšana ir iespējama lapas www.nometnes.gov.lv , ieejot ar paroli savā profilā, sadaļā "Manas nometnes", izvēloties "Nometnes pieteikšana". Lai reģistrētu nometni, ir nepieciešams ievadīt datus - sākot ar nometnes nosaukumu un norises datumiem, līdz pat nometnes veidam un aprakstam. Kad tas ir izdarīts, nometne tiek pievienota un to ir iespējams aplūkot ikvienam lapas www.nometnes.gov.lv  apmeklētājam.

Instrukcija "KĀ PIEREĢISTRĒT NOMETNI?"

4)Iesniegumu nosūtīšana iestādēm notiek no nometnes detaļu apskates sadaļas. Kad nometņu vadītājs ir pieslēdzies lapai www.nometnes.gov.lv   ar savu lietotājvārdu un paroli, pretī katrai saistītai  iestādei parādās saite "Iesniegt pieteikumu". To izvēloties var tikt pieprasīta informācijas papildināšana- lūgums aizpildīt visus pieprasītos laukus, atbilstošajai iestādei tiek nosūtīta informācija par nometni, nometnes vadītāju un nometnes organizētāja juridisko personu. Iestāde izskata iesniegumu, veic norādītā objekta pārbaudes un sniedz atzinumu atbilstoši savai kompetencei, atsūtot to elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

  • Informējam, tajā brīdi, kad būsiet nosūtījuši iesniegumus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam un Veselības inspekcijai, datus  nometnes reģistrācijas lapā vairs labot nebūs iespējams.

    (!) Lūdzam nesūtīt iesniegumus dubulti - gan no mājas lapas www.nometnes.gov.lv , gan papīra formā - iestādei ir jāatbild uz katru iesniegumu un šādā gadījumā iestādes darbiniekiem ir jāveic šis darbs atkārtoti. Saistītās iestādes ir informētas par šo elektronisko iesniegumu iesniegšanas kārtību un sniegs atzinumus atsūtot tos Jums elektroniski.

    Jāpiezīmē, ka nometni nedrīkst organizēt, ja ir kaut viens negatīvs atzinums no saistītām iestādēm –Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta (turpmāk- VUGD), Veselības inspekcijas (turpmāk- VI)  (MK noteikumu Nr. 981 8.5.punkts un 8.6.punkts). Ja VUGD ir sniedzis negatīvu atzinumu, nometņu reģistrā šī informācija tiks ievadīta nesaskaņojot to ar nometnes vadītāju.

5) Tad, kad elektroniski ir saņemti atzinumi no VUGD un VI, Jums nepieciešams atzinumus pievienot savas nometnes reģistrācijas lapā.

6) Pārtikas un veterinārajam dienestam (turpmāk-PVD) elektroniski ir  nepieciešams nosūtīt informāciju par ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju nometnes laikā: jānorāda ēdināšanas uzņēmuma nosaukums, pakalpojuma sniegšanas adrese un  ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas Nr. PVD(ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam obligāti ir jābūt reģistrētam PVD). Informācija PVD aiziet automātiski un speciāls atzinums Jums nav nepieciešams.

7) Tad, kad Jūsu nometnes reģistrācijas lapā ir ievadīti saistīto iestāžu atzinumu Nr. (VUGD un VI), nosūtīta informācija arī PVD, tad nepieciešams nosūtīt informāciju arī pašvaldībai, kuras teritorijā notiks nometne. Informācija aiziet automātiski un Jums speciāls atzinums nav nepieciešams. Ja pašvaldība vēlēsiet saņemt papildus informāciju tad sazināsies ar Jums personīgi.

Ja rodas papildus jautājumi: kontaktinformācija- Baiba Smane, e-pasts:baiba.smane@visc.gov.lv , tālrunis: 28668538.