Jaunumi

Atpakaļ
2023-12-04 Baiba Smane

KOPĀ VAR VAIRĀK!

VISC sadarbībā ar sadarbībā ar Biedrību “Mellene” šogad organizēja 24 stundu profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas mācību semināru “Sadarbības veidošana ar nometnes darbiniekiem un dalībniekiem, jaunas metodes aktivitāšu organizēšanā bērnu nometnēs, metodes darbā ar dalībniekiem kam ir uzvedības traucējumi “, kas notika no 2023. gada 2.decembra līdz 3.decembrim Skangaļu muižā, Cēsu novada, Liepas pagastā.

Šis bija jau 11 seminārs pēc kārtas, kurā pulcējās nometņu jomas darbinieki no biedrībām, pašvaldībām, nodibinājumiem un SIA-kopā bijām 69. Semināra moto: Bites “Kopā var vairāk!”. Patiesi pārsteidza lielais nometņu vadītāju skaits, kuri piedalījās seminārā pirmo reizi! Katram savs darba lauks bērnu nometņu organizēšanā, taču visiem viens kopīgs uzdevums- kā padarīt bērnu nometnes drošākas, interesantākas, radošākas, kā atbalstīt un motivēt darbiniekus, kuri strādā ar bērniem, kā neizdegt un atjaunot spēkus pēc nometnes, jo mūsu darba laiks nometnēs ir 24/7.

Šogad semināra programmā tika ietvertas psihologu nodarbības: atbalsts nometņu personālam darbā ar dalībniekiem, kuriem ir uzvedības traucējumi, stresa menedžments, kā neizdegt, organizējot un vadot nometnes, pieredzējušu nometņu vadītāju nodarbības: pieredze finansējuma piesaistei nometnēs, sadarbības un saliedēšanas metodes nometņu komandas veidošanā, spēļu metožu un aktivitāšu pielietojums nometnēs, starptautiskā nometņu organizēšanas pieredze. Paldies visiem lektoriem: (Psiholoģēm: Jolantai Lamsterei, Kristīnei Vilcānei un nometņu vadītājiem ar savām komandām: Anitai Hanzenai, Jurijam Zundem-Zakevičam, Kasparam Meļņikonim, Gitai Pērkonei, Evai Lasmanei!

Pateicamies visiem, kas sabrauca no malu malām, aktīvi darbojās un dalījās pieredzē! Uz tikšanos nākamgad!