Jaunumi

Atpakaļ
2023-01-24 I.Kraskeviča

VADLĪNIJAS BĒRNU NOMETŅU ORGANIZĒŠANAI- spēkā no 15.06.2022!

Saskaņā ar 2021.gada 28.septembra MK noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  120.punktu Valsts izglītības satura centrs, saskaņojot ar Vesselības ministriju-ir aktualizējis Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiemJautājumu un neskaidrību gadījumā kontakti:  VISC vecākā eksperte Inta Kraskeviča, e-pasts: inta.kraskevica@visc.gov.lv, tālr. 60001629.