Jaunumi

Atpakaļ
2022-04-07 I.Kraskeviča

VADLĪNIJAS BĒRNU NOMETŅU ORGANIZĒŠANAI- 7.04.2022!

Saskaņā ar 2021.gada 28.septembra MK noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  120.punktu Valsts izglītības satura centrs, saskaņojot ar Vesselības ministriju-ir izstrādājis Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem. Nometnes dalībnieku un darbinieku testēšana  notiek saskaņā ar aktuālo SPKC testēšanas algoritmu (Pielikumu Nr. 1 https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes ) nometnes organizētāja noteiktajā kārtībā. Jautājumu un neskaidrību gadījumā kontakti:  VISC vecākā eksperte Inta Kraskeviča, e-pasts: inta.kraskevica@visc.gov.lv, tālr. 60001629.