Jaunumi

Atpakaļ
2020-06-11 I.Kraskeviča

PRECIZĒTAS VADLĪNIJAS BĒRNU NOMETŅU ORGANIZĒTĀJIEM!

Bērnu nometnes organizē un to darbību nodrošina saskaņā ar MK 01.09.2009. noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”, kā arī MK 09.06.2020. noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. Ņemot vērā valdības 2020.gada 9.jūnija pieņemto lēmumu par ārkārtējās situācijas izbeigšanu, ir precizētas  vadlīnijas bērnu nometņu vadītājiem:

Vadlīnijas