ES PASAULĒ / Я В СВІТІ (kopija)

Atpakaļ

Nometnes pamatdati

Valsts finansētās nometnes projektā “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”
Nometnes tips
mūzikas un/vai mākslas nometne
Nometne sākas
2022-07-31
Nometne beidzas
2022-08-05
Darba laiks
dienas nometne
Dalībnieku izmitināšana
nometne ārpus telpām
Dalībnieku komplektēšana
slēgta nometne
Dalībnieku vecums (no - līdz)
6 - 12
Maksimālais dalībnieku skaits
14
Bērni ar īpašām vajadzībām
Novads / pilsēta
Valkas nov.
Atrašanās vieta
Rīgas iela 12a, Valka
Nometnes izmaksas vienam dalībniekam
Brīvo vietu skaits
0  

Nometnes vadītājs

Vards Uzvards
KUŠĶE ANDA
Sertifikata nr.
099-00002

Nometnes organizātors

Nosaukums
Baiba Ontensone
Reģistrācijas numurs / personas kods
170984-12266
Juridiskā adrese
Prūšu iela 73-111, Rīga, LV-1057
Adrese
Prūšu iela 73-111, Rīga, LV-1057
E-pasts
Talrunis
+37126563497,

Nometnes saskaņojumi

Veselības inspekcija, Vidzemes kontroles nodaļa
L.Paegles ielā 9, Valmiera, 64281130 vai 642 81752
2.4.8.-14/879 Atzinuma dokuments
Pašvaldības, Valkas novada pašvaldība
Semināra ielā 9, Valka, LV-4701, 64722238
PVD, Ziemeļvidzemes pārvalde
Raiņa iela 21, Valmiera, LV-4201, 642 07313, 642 07930

Nometnes apraksts

Nometnes mērķis ir Ukrainas jaunāko klašu bērnu integrācija Latvijas sabiedrībā,
īpaši Latvijas vienaudžu vidū, veicināt un uzlabot savstarpējo komunikāciju, apgūt latviešu
valodas prasmes ar dažādām radošām mākslas nodarbībām, grupu aktivitātēm un spēlēm,
tādā veidā mazinot Ukrainas bērnu/jauniešu sociālās atstumtības risku, paaugstinot viņu
pašapziņu un labizjūtu, apgūstot un iepazīstot vietējo kultūru un vidi.
Nometnes uzdevumi.
1. Veidot drošu un radošu vidi bērnu/jauniešu savstarpējai integrācijai ar
dažādām grupu aktivitātēm un spēlēm, kas balstītas sarunu, plānošanas,
sadarbības iemaņu attīstībā un izmantošanā, veicinot Ukrainas bērnu
piederības izjūtu vietējai kopienai.
2. Veicināt latviešu valodas apguvi un izmantošu ikdienā ar dažādu radošo
nodarbību un aktivitāšu palīdzību (mākslas materiālu nosaukumi, emociju
un sajūtu nosaukumi, dažādu darbību un aktivitāšu nosaukumi u.c.).
3. Veicināt bērnu/jauniešu radošā potenciāla un garīgo īpašību attīstību
darbā ar dažādiem mākslas materiāliem un mākslas tehnikām, stiprinot
viņu pašapziņu un garīgo labsajūtu.
4. Veicināt fizisko un garīgo īpašību attīstību un noturību ar aktivitātēm
pilsētvidē, svaigā gaisā/ ārpus telpām , radošajām mākslas nodarbībām,
īpaši liekot uzsvaru uz valodas, uzmanības, atmiņas, sīkās roku motorikas
attīstību.
5. Veicināt savas identitātes apzināšanos un stiprināšanu vietējās kultūras
telpā ar radītajiem mākslas/amatniecības darbiem un noslēguma izstādes
veidošanu.

Atrašanās vieta

Komentāri

Nometņu statusu skaidrojums

Nometne ir pievienota reģistram, bet nav ziņu par tās saskaņošanu ar konkrēto iestādi.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir nosūtīts iesniegums par nometnes saskaņošanu.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir saņemts atzinums par nometnes saskaņošanu.
Nometne, kuru ir atsaukuši paši organizētāji.

Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.

VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.