Jautājumi un atbildes

Atpakaļ
2021-07-28 13:53:32 Agnija

Cik ilgi jāuzglabā nometnes dokumenti?

Atbildēt
2021-07-12 02:22:20 Anete

Vai bērnu nometnē istabā dalībniekam atļauts turēt kabatas nazi?

Istabā bērnu vasaras nometnes laikā viens no bērniem ar vadības atļauju tur kabatas nazi, lai gan līgumā paredzēta “drošas vides” nodrošināšana no organizatora puses. Ņemot vērā to, ka netika veikti nekāda veida dalībnieku psiholoģiskie testi, vai saskaņā ar LR likumdošanu nazis nepilngadīgā rīcībā ir pieļaujams nometnes ietvaros? Vai nazis bērnu istabā bez pilngadīgo uzraudzības kā potenciāli bīstama rotaļlieta nometnē ir pieļaujams? Lūgums pēc drīzas atbildes, jo problēma ir aktuāla.
Atbildēt
2021-07-10 15:57:02 Una

Vai nometnes vadītājam ir jākontrolē un jānodrošina normāla istabas temperatūra karstā laikā , lai tā būtu komfortabla naktsmiera laikā?

Sazinoties telefoniski ar nometnes vadītāju, viņš nespēja sniegt informāciju par iespējamu vēsināšanu naktī (pretodu tīkliem) vai citām iespējām uzturēt telpā optimālu gaisa temperatūru naktsmiera laikā. Vai nav jābūt gaisa t kontroles mehānismiem un aprakstīta bērniem optimala gaisa temperatura, lai izvairirtos no parkaršanas riska?
Atbildēt
2021-06-30 19:22:53 Sindija

Vai izzińa par (ne)sodāmību ir nepieciešama visiem nometnes darbiniekiem (arī tiem, kas ikdienā strādā izglītības iestādēs par pedagogiem)?

Katru gadu lieku visiem nokārtot šo izzińu- gribu pārliecināties vai pedagogiem ir nepieciešamas!
Atbildēt
2021-06-29 17:14:03 Eva

Vai nometnes organizētājs ir tiesīgs neatgriezt pilnu nometnes maksu, gadījumā, ja veicot COVID tesyu pirms nometnes 48h tas ir negatīvs un bērns nevar piedalīties nometnē?

Atbildēt
2021-06-29 17:23:51

I.Kraskeviča

Ir tiesīgs, ja tas ir atrunāts līgumā.
Atbildēt
2021-06-23 19:56:06 Solvita

abdien. Ja nometnes savlaicīgi reģistrētas ar tajā brīdī atļautajiem 20 dalībniekiem grupā, tad seko nākamie un nākamie atvieglojumi, vai un kā dalībnieku skaits jārediģē?

Atbildēt
2021-06-29 17:25:44

I.Kraskeviča

Mājas lapas profilā rediģēt nevarēsiet, bet jāsazinās ar dienestiem VI un VUGD, vai var saglabāties atzinumos cits bērnu skaits, vai nepieciešams jauns atzinums.
Atbildēt
2021-06-14 23:44:28 Linda

Labdien, kur varredzēt cik maksā nometne?

Atbildēt
2021-06-29 17:27:06

I.Kraskeviča

Jāskatās pie konkrētās nometnes, nometņu maksas uzrādīšana nav obligāta prasība nometņu vadītājiem. Ieteikums, sazināties ar nometnes vadītāju.
Atbildēt
2021-05-31 13:43:55 Iveta

Vai ir kādi speciskie COVID ierobežojumi ar kuriem jārēķinās organizējot diennakts nometni?

Plānota nometne 20.08-29.08.2021
Atbildēt
2020-08-28 14:11:09 Gita

Labdien!Ja ir vēlme atjaunot nometņu vadītāju apliecību(beidzies termiņš),vai jāiziet jauni 72h kursi,vai iespējami citi kursi?Paldies!

Atbildēt
2020-10-19 10:46:15

I.Kraskeviča

Ja apliecība beigusies gada ietvaros ir jāapmeklē 36 stundu kursi apliecības atjaunošanai.
Atbildēt
2020-07-01 08:28:17 Eduards

Vai ir jāinformē nometnes tuvākā medicīnas iestāde par nometni?

Pagājušo gadu rakstījām informatīvu vēstuli tuvākajai slimnīcai, ka mums būs nometne. Vai šogad arī ir jāraksta šāda vēstule?
Atbildēt
2020-10-19 10:47:50

I.Kraskeviča

Jums nepieciešams līguma ar mediķi nometnē. Tuvākā medicīnas iestāde jāinformē.
Atbildēt
2020-06-24 23:44:45 Inga

Vai jebkurai nometnei ir nepieciešams līgums un/vai vecāku piekrišana, kā arī - kvīts vai cits dokuments par apmaksu?

Notiek nometne vieglatlētiem Valkā no 25.06. līd- 2.07. Nav nekādu dokumentu, tikai vecāku sarunas ar treneri whatsapp. Tiek pateikts, ka līguma nav, jo tā ir mazā nometne
Atbildēt
2020-10-19 10:49:08

I.Kraskeviča

Bērnu nometnē ar vecākiem ir obligāti jāslēdz līgums- maza vai liela nometne.
Atbildēt
2020-06-15 12:26:10

Labrīt. Vai nometnes VISIEM DARBINIEKIEM (arī brīvprātīgajiem) ir nepieciešama ārsta izziņa par veselības stāvoki un atļauju strādāt nometnē ar bērniem?

Atbildēt
2020-10-19 10:52:34

I.Kraskeviča

Ir nepieciešama ārsta izziņa.
Atbildēt
2020-06-03 13:35:43 Anastasija

Kādi dokumenti nepieciešami nometņu medmāsai ?

Atbildēt
2020-10-19 10:54:04

I.Kraskeviča

Izglītības dokuments, ārsta izziņa, ka var strādāt nometnē. Līgums par veicamo darbu nometnē.
Atbildēt
2020-02-11 15:40:42 Marina

Vēlējos noskaidrot kā var atjaunot nometņu vadītāja apliecību? Apliecība tika saņemta 2002.gadā

Atbildēt
2020-10-19 10:51:34

I.Kraskeviča

Ir jāiziet 72 stundu kursi, jo apliecības derīguma termiņš jums ir beidzies 2007.gadā.
Atbildēt
2019-11-02 23:37:38 Kristaps

Vadītāju krusi.

Ja 18. gadu dzimšanas diena iekrīt pēdējajā vasaras brīvlaika nedēļā, vai ir iespējams veikt nometnes vadītāju kursus iepriekš, nolikt eksāmenu un sertifikātu iegūt pēc 18. gadu sasniegšanas, tikai tāpēc, lai netiktu kavēta skola?
Atbildēt
2019-11-07 16:29:20

Diemžēl tā nevarēs! Kursos var mācīties no 18 gadu vecuma.

Atbildēt
2019-07-11 21:55:31 Dace Nagle

Vai, dodoties uz diennakts nometni, bērnam nepieciešama potēšanas pases kopija?

Atbildēt
2019-09-24 10:36:04

I.Kraskeviča

Labdien, iespējams, drošības labad- nometnes vadītājs tādu var prasīt, bet obligāta prasība nav, Tagad ir nepieciešamas ārsta izziņas, kurā arī var norādīt, ka ir veikta potēšana!
Atbildēt
2019-07-04 14:39:02 Aleksandrs

Kā var atšifrēt nometnes bērnam ar īpašam vajadzībām (kustību traucējumiem) ?

Atbildēt
2019-09-24 10:38:11

I.Kraskeviča

Tad, kad nometnes vadītājs reģistrē savu nometni, viņam ir iespēja ailē norādīt, vai ir plānoti bērni ar īpašām vajadzībām. Ja nav- aile paliek tukša.
Atbildēt
2019-06-17 09:52:45

Atzinuma pievienošana.

Nesaprotu kā šajā sistēmā pievienot atzinumu?
Atbildēt
2019-06-18 12:02:40

I.Kraskeviča

Atsūtītais atzinums jāieskenē, un jāpievieno nometnes profilā.
Atbildēt
2019-06-17 09:37:18

Kad nometnes reģistrācija pabeigta?

Nesaprotu šajā jaunajā sistēmā ,kā jāizsūta pieprasījums par saskaņojumu,kad pelēkā atzīmīte kļūs par par dzelteno.No 2011.gada to daru ,šobrīd nesaprotu?
Atbildēt
2019-06-18 12:02:02

I.Kraskeviča

Tieši tāpat kā iepriekš. Nometnes profilā, labajā pusē ir iespēja "iesniegt saskaņojumu". Tas jāatver, jāizpilda informācija un jānosūta dienestiem.
Atbildēt
2019-06-04 12:35:24

Ēdinātāja maiņa

Labdien, mēs vēlamies nomainīt ēdinātāju nometnei, bet neredzam tādu opciju? Kur to var izdarīt?
Atbildēt
2019-06-18 11:57:40

I.Kraskeviča

Ja vēlaties nomainīt ēdinātāju, tad jāzvana uz VISC man- Intai Kraskevičai, es izdzēsīšu iepriekš nosūtīto iesniegumu, un jums būs iespēja pievienot jaunu ēdinātāju, taču noteikti jāsazinās ar PVD un viņi jāinformē- ka ēdinātājs nomainījās.
Atbildēt
2019-05-06 17:44:53 Diāna Loseva

Vai ir kāda nometne 2019.gada vasarai ar bezmaksas dalību?

Atbildēt
2019-05-09 11:11:21

I.Kraskeviča

Jāskatās tās nometnes, kuras līdzfinansē pašvaldības, tur būs daļējs maksājums, tāpat, ja nometne notiek kāda projekta ietvaros- tad vecāku līdzmaksājums nav nepieciešams. Taču pārsvarā tādās nometnēs ir zināma konkrēta mērķa grupa (nometnes dalībnieki tiek nokomplektēti jau iepriekš) un nometne ir slēgta tipa.
Atbildēt
2019-06-18 12:00:49

I.Kraskeviča

Labdien, ir jāskatās nometnes, kuras notiek Rīgā, projektu ietvaros. ZInāms, ka bezmaksas tiek piedāvātas dienas nometnes bērniem- jāsazinās ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu.
Atbildēt
2019-05-06 10:04:35 Laura

Cik un kādām ēdienreizēm jābūt nodrošinātām?

Vai var būt- brokastis pusdienas launags un atsevišķi naksniņas?
Atbildēt
2019-05-09 11:07:53

I.Kraskeviča

Ēdienreizes jāplāno atbilstoši bērnu vecumam- noteikti 3 X dienā, var plānot arī launagu un naksniņas ( ieteikumi pieejami mājas lapas sadaļā "metodiskais materiāls"- Pārtikas aprītē noteiktās higiēnas prasības).
Atbildēt
2019-04-30 18:14:36 Evija

Vai Rīgas pašvaldības finansētajā nometnē drīkst uzņemt bērnus, kas nemācās Rīgas skolās, bet Rīgā ir deklarētā dzīvesvieta?

Atbildēt
2019-05-09 12:28:37

I.Kraskeviča

Ir jāizpildās vienam no šiem nosacījumiem: bērns dzīvo vai mācās Rīgā.
Atbildēt
2019-04-25 14:40:00 Anna Šakurova

Vai obligāti reģistrēt nometni sadaļā "Nometņu saraksts" vai nē?

Atbildēt
2019-05-09 11:04:27

I.Kraskeviča

Visas bērnu nometnes, kuras notiek Latvijā ir jāreģistrē mūsu mājas lapā www.nometnes.gov.lv
Atbildēt
2019-04-09 13:53:50 Žanis

Cik maksā VUGD atzinums?

Cik maksā VUGD atzinums?
Atbildēt
2019-05-09 11:03:27

I.Kraskeviča

Par VUGD atzinumu nav jāmaksā.
Atbildēt