Jaunumi

Atpakaļ
2021-12-17 I.Kraskeviča

BĒRNU NOMETNES VAR RĪKOT LĪDZ 2022.GADA 11.JANVĀRIM!

Valsts izglītības satura centrs informē, ka 2021.gada 30.novembrī ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720, nosakot 5.38 apakšpunktā, ka  klātienē var rīkot bērnu nometnes, ievērojot šādus pamatnosacījumus:

-  grupā ir ne vairāk kā 20 dalībnieki. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesatiekas;

- nometnē var piedalīties: darbinieki, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; bērni līdz 12 gadu vecumam, kuriem pēdējo 72 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts RNS tests un tas ir negatīvs, kā arī visi nometnes dalībnieki nometnes darbības laikā veic antigēna paštestu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam; bērni no 12 gadu vecuma ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

- jāveic antigēna paštests visiem nometnes dalībniekiem un darbiniekiem nometnes darbības laikā (t.sk. nometnes darbības pirmajā dienā) atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk - SPKC) algoritmam: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes;

- nometnes norise notiek tikai noteiktā teritorijā (norises vietā). Netiek rīkotas aktivitātes ārpus šīs teritorijas, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji;

- nometnes dalībnieki un personāls lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam un diennakts nometnes dalībniekus vienas grupas ietvaros;

- nometnē tiek noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai personāla vidū tiek konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums;

- nometnes organizēšanā ir ievērotas Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem (sk.pielikumu).

MK rīkojums Nr.720 ir spēkā līdz 2022.gada 11.janvārim.

Lasīt Vairāk...
2021-12-03 I.Kraskeviča

Aicinām pieteikties bērnu nometņu vadītāju pieredzes apmaiņas semināram 16.12.2021!

Aicinām pieteikties profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas semināram, kas notiks 16.12.2021 Zoom formātā! Norises laiks no plkst. 9.00-17.00. Pieteikšanās mājas lapas sadaļā -"salidojumi un semināri". Tiem, kuri izvēlēsies piedalīties-obligāta prasība pieslēgties tiešsaistē ar video attēlu. Šogad esam plānojuši sniegt iespēju nometņu vadītājiem, pedagogiem, organizatoriem vairāk dalīties pieredzē par nometņu organizēšanu, saviem sasniegumiem un klupšanas akmeņiem, kas traucējuši nometņu norisi. Daudz strādāsim grupās, pezentēsim savas idejas, savas prasmes, ieguvumums. Ja nevaram šobrīd tikties klātienē, izmantosim šo iespēju un tiksimies Zoom!

Lasīt Vairāk...
2021-10-15 I.Kraskeviča

Valsts izglītības satura centra cenrādis!

Ministru kabineta 2021.gada 12. oktobra noteikumi Nr.680 “Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” turpmāk nosaka bērnu nometņu vadītāju kursu maksas pakalpojuma cenrādi.

Saskaņā ar noteikumu pielikuma 6.punktu - bērnu nometņu vadītāju sagatavošanas kursu un profesionālās kompetences pilnveides kursu viena akadēmiskā stunda vienai personai maksā EUR 2.50.

Tādējādi 36 stundu programma  "Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodikas pilnveide" izmaksās EUR 90 vienam dalībniekam, 72 stundu programma "Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodika" izmaksās EUR 180 vienam dalībniekam.

 

 

Lasīt Vairāk...
2021-10-11 I.Kraskeviča

BĒRNU NOMETNES NETIEK RĪKOTAS LĪDZ 2022.GADA 11.JANVĀRIM!

Valsts izglītības satura centrs informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.38 punktu:- netiek rīkotas nometnes, izņemot valsts aizsardzības mācību nometnes, kas tiek organizētas epidemioloģiski drošā vidē.

 

 

 

Lasīt Vairāk...
2021-06-28 I.Kraskeviča

JAUNAJIEM NOMETŅU VADĪTĀJIEM! KĀ PIEREĢISTRĒT NOMETNES!

Sveiciens visiem bērnu nometņu vadītājiem, uzsākot 2021.gada  nometņu organizēšanu! Vēlamies atgādināt, ka  visas  dienas un diennakts bērnu nometnes ir jāreģistrē un jāsaskaņo mājas lapā www.nometnes.gov.lv .

Lai to izdarītu ir nepieciešama parole un lietotājvārds, kurš tiek izsniegts beidzot nometņu vadītāju kursus! Ja Jums tādas nav,  vai ir aizmirsusies, to varat atjaunot mūsu mājas lapā, sadaļā "aizmirsu paroli" (iepriekš gan pārbaudiet vai jūsu datos uzrādītais e-pasts atbilst lietotajam e-pastam!

 Atcerieties- kad esat piereģistrējuši  nometni, izsūtiet saskaņojumus saistītām iestādēm no nometnes profila (iesniegt pietiekumu), kā arī, saņemot atzinumu no VUGD, saskaņojumu no VI, pievienojiet tos Jūsu nometnes reģistrācijas lapā. Noteikti nosūtiet informāciju PVD par ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju. Tad, kad  visi atzinumi un saskaņojumi ir pievienoti, nosūtiet informāciju saistītai pašvaldībai. Ja pie jūsu nometnes saskaņojumu sadaļas būs "zaļā atzīme"-  gan bērnu vecāki, gan citi interesenti varēs pārliecināties, ka šeit reģistrētā nometne ir droša un saskaņota saistītajās iestādēs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Veselības inspekcijā, Pārtikas un veselības dienestā, kā arī pašvaldībā).

Ja nepieciešams mainīt nometnes organizētāju- juridisko personu, to var izdarīt Jūsu sadaļā "Mani dati", pievienojot sadaļā "Juridiskā persona". Lai šogad radošas un piedzīvojumiem bagātas nometnes!

Papildus informācija pieejama  "metodiskie materiāli"- palīgs nometnes reģistrēšanā- prezentācija.

 

Lasīt Vairāk...
2021-06-22 I.Kraskeviča

Atļauts vienas grupas ietvaros uzņemt 30 nometnes dalībniekus!

Šodien Ministru kabinets pieņēma labojumus vadlīnijās, kas nosaka piesardzības pasākumu ievērošanu bērnu nometņu organizētājiem, atļaujot vienas grupas ietvaros piedalīties nometnē 30 dalībniekiem.  Vadlīniju 4.punkts labots sekojošā redakcijā:

4.punkts:  Ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju samazinās zem 100, un līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 120, tiek noteiktas šādas prasības attiecībā pret personu skaitu vai pakalpojuma sniegšanai noteikto platību, nemainot pārējās epidemioloģiskās drošības prasības: nometnē bērnu skaits grupā ir ne vairāk par 30 dalībniekiem.  Slimību profilakses un kontroles centrs savā tīmekļvietnē publicē 14 dienu Covid-19 saslimstības rādītājus. Ja tiek konstatēts saslimstības samazinājums, attiecīgie piesardzības un ierobežojošie pasākumi tiek piemēroti nākamajā dienā pēc publikācijas. Ja tiek konstatēts saslimstības pieaugums un nepieciešams pastiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, SPKC  publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par tādu epidemioloģiskās drošības stāvokli, kad nepieciešams pastiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus un pasākumi tiek piemēroti trešajā darba dienā pēc minētās informācijas publicēšanas.

Lasīt Vairāk...
2021-06-17 I.Kraskeviča

Biežāk uzdotie jautājumi

Sveiciens visiem nometņu vadītājiem, nometņu dalībnieku vecākiem! Esam apkopojuši biežāk uzdotos jautājumus par nometņu organizēšanu šovasar. Aicinām izmantot mājas lapas resursus un Jums interesējošo informāciju sākotnēji meklēt sadaļā "Jaunumi". P.S. Visi mājas lapā ievietotie materiāli vislabāk atveras ar Firefox pārlūku.Pievienoju biežāk uzdotos jautājumus, kurus ik pa laikam papildināsim:

Lasīt Vairāk...
2021-06-16 I.Kraskeviča

Aktualitātes vadlīnijās! Vienā ēkā var būt vairākas nometņu dalībnieku grupas!

Rīkojot bērnu nometnes klātienē, ēkās ar vairākiem stāviem, atsevišķās ēkās vai ēkās ar vairākām ieejām, turpmāk vienlaicīgi būs atļauts darboties vairākām grupām, - to paredz otrdien Ministru kabinetā atbalstītie Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Valdības lēmums paredz, ka dienas nometnēs ārpus telpām dalībniekiem un personālam nebūs jālieto mutes un deguna aizsegi. 
IZM skaidroja, ka nometnē varēs piedalīties darbinieki un bērni, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma veikts  Covid-19 tests un tas ir negatīvs, atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā. Testi tiek apmaksāti no valsts budžeta un testēšanas procesu koordinē Veselības inspekcija.
Ministrijā piebilda, ka testu var neveikt, ja dokumentāri iespējams apliecināt vakcināciju pret Covid-19 vai ja cilvēks pārslimojis infekciju.
Dalībnieku skaits vienā nometnes grupā, tāpat kā līdz šim, pagaidām nevar pārsniegt 20 bērnu. Vienlaikus Veselības ministrija vērtē pulcēšanās apjomus, tajā skaitā grupu lielumu nometnēs, un nākamajā nedēļā esošos ierobežojumus ir plānots pārskatīt.

 

Lasīt Vairāk...
2021-06-02 I.Kraskeviča

NOMETŅU VADĪTĀJIEM PAR TESTĒŠANOS!

2021.gada 1.jūnijā veiktas izmaiņas vadlīnijās, kuras nosaka piesardzības pasākumu ievērošanu bērnu nometņu organizētājiem. Testēšanu 48 stundas pirms nometnes norises varēs veikt vairākās laboratorijās: E.Gulbja, Centrālā, BIOR un MFD filiālēs. Pielikumos pievienotas katras laboratorijas testa nodošanas instrukcijas, kā arī veidlapas paraugs, kas iesniedzams laboratorijai. AICINĀJUMS NOMETŅU VADĪTĀJIEM: Lūdzu uzņemieties testēšanas procesa organizēšanu paši, nedeleģējiet to vecākiem!  Jūsu uzdevums- sagatavot sarakstu  ar nometnes dalībniekiem un personālu, kuriem nepieciešama testēšanās, un nosūtīt izvēlētajai laboratorijai. Laboratorija nosūtīs kodus  uz vecāku e-pastiem, par ierašanos uz testēšanos. P.S. Veidlapā obligāti uzrādiet vecāku e-pastus.  Visi dokumenti labāk atveras ar Firefox pārlūku. Patiesā cieņā, Inta Kraskeviča.

Lasīt Vairāk...
2021-05-27 I.Kraskeviča

Nometnes atļauts rīkot sākot ar 2021.gada 14.jūniju!

27. maijā veiktie grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredz atļaut bērnu vasaras nometņu darbību no 14. jūnija. Bērnu skaits grupā nevar pārsniegt 20 dalībniekus. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesastopas. 

Valsts izglītības satura centrs kopā ar Veselības ministriju, Zinātnes un izglītības ministriju, SPKC  tuvākajās dienās sagatavos Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem, kas pēc MK lēmuma stāšanās spēkā (nākamajā dienā pēc publicēšanas Latvijas Vēstnesī, kas gaidāma tuvāko dienu laikā) būs pieejamas https://www.izm.gov.lv , https://www.visc.gov.lv/, https://nometnes.gov.lv.

Lasīt Vairāk...
>> Vecākas ziņas