Nometņu vadītāju saraksts

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
101. 015-00017 KOZLOVSKA ZAIGA Balvu nov. 2018-10-26 2023-10-25
102. 015-00018 ZUJĀNE LAURA Balvu nov. 2018-10-26 2023-10-25
103. 015-00019 ANČA AGRITA Balvu nov. 2021-04-24 2026-04-23
104. 015-00020 APŠA GUNA Balvu nov. 2021-04-24 2026-04-23
105. 015-00021 DUĻBINSKA MARIJA Balvu nov. 2021-04-24 2026-04-23
106. 015-00022 ELKSNĪTE DAIGA Balvu nov. 2021-04-24 2026-04-23
107. 015-00023 KOZLOVSKIS JĀNIS Balvu nov. 2021-04-24 2026-04-23
108. 015-00024 LUKSTE PAULA Balvu nov. 2021-04-24 2026-04-23
109. 015-00025 KAROLE LIENE Balvu nov. 2021-05-29 2026-05-28
110. 015-00025 ZAHARĀNS INGUS Balvu nov. 2021-05-29 2026-05-28
111. 015-00026 LOČA SIGITA Balvu nov. 2021-05-29 2026-05-28
112. 015-00027 BUŠA SOLVITA Balvu nov. 2021-10-09 2026-10-08
113. 016-00006 MARČENKOVA VELGA Bauskas nov. 2021-01-27 2026-01-26
114. 016-00008 KALNIŅA DACE Bauskas nov. 2017-05-26 2022-05-25
115. 016-00009 MUSTERMANE EVA Bauskas nov. 2017-10-13 2022-10-12
116. 016-00010 BERGMANE LILIJA Bauskas nov. 2017-12-15 2022-12-14
117. 016-00011 ZĪVERSE INETA Bauskas nov. 2017-12-15 2022-12-14
118. 016-00012 KUPČIUNA ILONA Bauskas nov. 2018-01-26 2023-01-25
119. 016-00013 SOLZEMNIEKS AIVARS Bauskas nov. 2018-01-26 2023-01-25
120. 016-00014 ŠTEINBERGA IEVA Bauskas nov. 2018-01-26 2023-01-25
121. 016-00015 RIJNIECE VIKTORIJA Bauskas nov. 2018-04-27 2023-04-26
122. 016-00016 ĀRMANIS JĀNIS 2018-10-26 2023-10-25
123. 016-00017 SVARENIECE BENITA Bauskas nov. 2019-02-01 2024-01-31
124. 016-00018 GRANDOVSKIS AGRIS Bauskas nov. 2019-03-15 2024-03-14
125. 016-00019 OJĀRU JURIS Bauskas nov. 2019-03-15 2024-02-14

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana