Kurss: Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodikas pilnveide- 36 stundas

Atpakaļ
Sākuma datums
2018-11-14
Apraksts

Kursi apliecības atjaunošanai notiks 2018.gada 14.,15.,16.novembrī , Rīgā, Strūgu ielā 4 no plkst. 9.00-17.00 katru dienu.

Kursu ietvaros notiks Pirmās palīdzības apmācības un tiks izsniegta PP apliecība uz 5 gadiem.

Kursu apmaksa tiek noteikta pēc VISC maksas pakalpojumu cenrāža.