Salidojums: Profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas seminārs bērnu nometņu vadītājiem "Metodes, paņēmieni un resursi kvalitatīvai nometņu organizēšanai""

Atpakaļ
Sākuma datums
2016-11-04
Apraksts

Kā jau katru gadu esam sarosījušies uz nometņu vadītāju semināra organizēšanu. Šogad rit jau 5 gads, kad tiekamies pieredzes apmaiņas semināros- tādēļ ipaši nozīmigs. Šī gada semināra tematiskais nosaukums ir "Laimes Lāci meklējot!". Būs daudz praktisko nodarbību - meklēsim vērtības, iesim trasītēs, darbosimies komandās, gatavosim priekšnesumus un dalīsimies pieredzē!

Norises vieta: Rīga, Rīgas sanatorijas internātpamatskola, Brīvības gatvē 328a.

Norises laiks: 4.,5.,6.novembris.

Dalībnieku līdzmaksājums: 55,00 Euro.

Reģistrējamies! Uz tikšanos novembrī!