Nometņu vadītāju saraksts

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
101. 015-00010 KEISELE SARMĪTE Balvu nov. 2018-11-16 2023-11-15
102. 015-00013 SPRUDZĀNE KATRĪNA Balvu nov. 2020-04-17 2025-04-16
103. 015-00015 DĀRZIŅŠ JĀNIS Daugavpils 2016-02-19 2021-02-18
104. 015-00016 KEIŠS VALENTĪNS Balvu nov. 2021-03-18 2026-03-17
105. 015-00017 KOZLOVSKA ZAIGA Balvu nov. 2018-10-26 2023-10-25
106. 015-00018 ZUJĀNE LAURA Balvu nov. 2018-10-26 2023-10-25
107. 015-00019 ANČA AGRITA Balvu nov. 2021-04-24 2026-04-23
108. 015-00020 APŠA GUNA Balvu nov. 2021-04-24 2026-04-23
109. 015-00021 DUĻBINSKA MARIJA Balvu nov. 2021-04-24 2026-04-23
110. 015-00022 ELKSNĪTE DAIGA Balvu nov. 2021-04-24 2026-04-23
111. 015-00023 KOZLOVSKIS JĀNIS Balvu nov. 2021-04-24 2026-04-23
112. 015-00024 LUKSTE PAULA Balvu nov. 2021-04-24 2026-04-23
113. 015-00025 KAROLE LIENE Balvu nov. 2021-05-29 2026-05-28
114. 015-00025 ZAHARĀNS INGUS Balvu nov. 2021-05-29 2026-05-28
115. 015-00026 LOČA SIGITA Balvu nov. 2021-05-29 2026-05-28
116. 016-00001 PUĶE VERONIKA Bauskas nov. 2016-05-13 2021-05-12
117. 016-00005 VARGUŠENKO IRINA Bauskas nov. 2015-10-17 2020-10-16
118. 016-00006 MARČENKOVA VELGA Bauskas nov. 2021-01-27 2026-01-26
119. 016-00007 HUTORNAJA KRISTĪNE Bauskas nov. 2016-06-10 2021-06-09
120. 016-00008 KALNIŅA DACE Bauskas nov. 2017-05-26 2022-05-25
121. 016-00009 MUSTERMANE EVA Bauskas nov. 2017-10-13 2022-10-12
122. 016-00010 BERGMANE LILIJA Bauskas nov. 2017-12-15 2022-12-14
123. 016-00011 ZĪVERSE INETA Bauskas nov. 2017-12-15 2022-12-14
124. 016-00012 DRAMAČONOKA ILONA Bauskas nov. 2018-01-26 2023-01-25
125. 016-00013 SOLZEMNIEKS AIVARS Bauskas nov. 2018-01-26 2023-01-25

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana