Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
201. RP 000326 FREIMANE ILZE 2002-12-16 2007-02-02
202. RP 000329 VERŠČĀGINA ASTRA 2002-12-16 2007-02-02
203. RP 000330 JĒKABSONE LAILA 2002-12-16 2007-02-02
204. RP 000340 KAIJA AIVA 2002-12-16 2007-02-02
205. SP 000063 ZELČA INA 2002-05-31 2007-02-02
206. SP 000075 DUDAŅECA IRINA 2002-05-31 2007-02-02
207. SR 000015 VĀCIS MĀRIS 2002-05-14 2007-02-02
208. SR 000016 BĒRZA GUNTA 2002-05-14 2007-02-02
209. TA 000005 VASIOLEKA DAINA 2002-03-17 2007-02-02
210. TU 000001 ŠERMUKSTĪTE VIVITA 2002-03-17 2007-02-02
211. TU 000003 SILIŅA RUTA 2002-03-17 2007-02-02
212. TU 000004 JUREVICA INTA 2002-03-17 2007-02-02
213. TU 000005 LAGZDIŅA GUNTA 2002-03-17 2007-02-02
214. TU 000006 DUNDURE ANITA 2002-03-17 2007-02-02
215. TU 000007 LASMANE INITA 2002-03-17 2007-02-02
216. TU 000008 KAĻĶE INGUNA 2002-03-17 2007-02-02
217. TU 000009 MARTUZĀNE IRĒNA 2002-03-17 2007-02-02
218. TU 000010 ADIŅA DACE 2002-03-17 2007-02-02
219. TU 000011 MEDNE GINTA 2002-03-17 2007-02-02
220. TU 000012 SIMSONE IVETA 2002-03-17 2007-02-02
221. TU 000015 FRIŠENBRŪDERE LINDA 2002-03-17 2007-02-02
222. TU 000016 SIMSONS SANDIS 2002-03-17 2007-02-02
223. TU 000018 REVINA ALDA 2002-03-17 2007-02-02
224. TU 000019 MELNE VELGA 2002-03-17 2007-02-02
225. TU 000020 VĒVERE SILVA 2002-03-24 2007-02-02

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana