Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
201. GR 000009 ANČA INGA 2002-04-13 2007-04-12
202. GR 000010 EIDUKA IVETA 2002-04-13 2007-02-02
203. GR 000011 MEDEJSE AELITA 2002-04-13 2007-02-02
204. GR 000013 NIEDRA RUDĪTE 2002-04-13 2007-02-02
205. GR 000014 SAVEĻJEVA ASTRĪDA 2002-04-13 2007-02-02
206. GR 000015 IELEJA SARMĪTE 2002-04-13 2007-02-02
207. GR 000016 VANAGA RASMA 2002-04-13 2007-02-02
208. GR 000017 RANCĀNE ANNA 2002-04-13 2007-02-02
209. GR 000018 VILKA INTA–BIRUTA 2002-04-13 2007-02-02
210. GR 000019 KĻAVA DACE 2002-04-13 2007-02-02
211. GR 000020 DZINDZIBADZE LILITA 2002-04-13 2007-02-02
212. GR 000021 NIKANDROVA SARMĪTE 2002-04-13 2007-02-02
213. GR 000022 STALIDZĀNE INESE 2002-04-13 2007-02-02
214. GR 000023 ZĀLĪTE EVITA 2002-04-13 2007-02-02
215. GR 000025 DZEGUZE MARĪTE 2002-04-13 2007-02-02
216. GR 000026 ZUŠA HERUNDA 2002-04-13 2007-02-02
217. GR 000027 ARENA GENOVEFA 2002-04-13 2007-02-02
218. GR 000028 VANAGA INGRĪDA 2002-04-13 2007-02-02
219. GR 000029 KANAVIŅA EDĪTE 2002-04-13 2007-02-02
220. GR 000030 LIPIŅA SANDRA 2002-04-13 2007-02-02
221. GR 000031 MELGAILE LĪGA 2002-04-13 2007-02-02
222. GR 000032 BALTIŅA DACE 2002-04-13 2007-02-02
223. GR 000033 VAGULE ASTRĪDA 2002-04-13 2007-02-02
224. LP 000001 DREIŽE LĪGA 2002-04-17 2007-02-02
225. LR 000001 PIRTNIECE AIJA 2002-04-17 2007-03-02

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana