Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
76. RK 000003 GEMMA TATJANA 2002-03-20 2007-03-02
77. RK 000004 FJODOROVS IGORS 2002-03-20 2007-03-19
78. RK 000006 ŠEINA INDRA 2002-03-20 2007-04-02
79. RK 000007 LUDBORŽA ZANE 2002-03-20 2007-02-02
80. RK 000008 SKRULE INĀRA 2002-03-20 2007-03-19
81. RK 000009 BAUFALE IRĒNA 2002-03-20 2007-03-19
82. RK 000010 RUBCOVA UBOVA 2002-03-20 2007-03-19
83. RK 000011 ROMANOVSKA VELTA 2002-03-20 2007-03-19
84. RK 000012 STRAPCĀNE AINA 2002-03-20 2007-03-19
85. RK 000013 JURČENKO ALOIDA 2002-03-20 2012-03-20
86. RZ 000001 PUŽULE VANDA 2002-03-20 2013-12-19
87. RZ 000002 ŠINDARJOVA INĀRA 2002-03-20 2013-12-19
88. RZ 000004 TRUSKOVSKIS ALFRĒDS 2002-03-20 2013-12-19
89. RZ 000005 ALISTRATOVA ZOJA 2002-03-20 2013-12-19
90. RZ 000006 SKUDRA GUNTARS Valmiera 2002-03-20 2012-05-01
91. RZ 000007 MALIŠEVA VALENTĪNA 2002-03-20 2007-03-02
92. RZ 000008 OPINCĀNS JĀNIS 2002-03-20 2013-12-19
93. RZ 000009 FELDMANIS ŽANIS 2002-03-20 2013-12-19
94. JP 000018 ZDANOVSKIS IVARS 2002-03-24 2007-03-23
95. RP 000040 ZIEDIŅA DIĀNA 2002-03-24 2007-03-23
96. RP 000041 BEĻINSKIS JURIS 2002-03-24 2007-02-02
97. RP 000042 GINTERE DACE 2002-03-24 2007-03-23
98. RP 000043 SIROTINA IRINA 2002-03-24 2007-03-23
99. RP 000044 LIEPKALNE OLITA 2002-03-24 2007-03-23
100. RP 000046 LAIDIŅŠ MĀRIS 2002-03-24 2007-03-23

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana