Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
26. 009-00003 LŪKINA EVIJA Amatas nov. 2014-03-28 2019-03-27
27. 010-00001 APINE ILUTA Apes nov. 2011-11-26 2016-11-25
28. 012-00003 LUTKEVICS ARTŪRS Babītes nov. 2013-05-31 2018-05-30
29. 012-00004 LAPSIŅŠ MĀRTIŅŠ Babītes nov. 2014-06-07 2019-06-06
30. 013-00001 KINCE INTA Baldones nov. 2014-03-28 2019-03-27
31. 013-00002 DEŅISENOKA LĪGA ILONA Baldones nov. 2014-03-28 2019-03-27
32. 013-00004 Valpētere Laima Baldones nov. 2014-11-01 2019-10-31
33. 014-00001 KUBULIŅA VIOLENTA Baltinavas nov. 2014-03-28 2019-03-27
34. 015-00003 SUPE INGRĪDA Balvu nov. 2010-03-27 2015-03-26
35. 015-00004 CASTROVA MARUTA Balvu nov. 2010-03-27 2015-03-26
36. 015-00005 DONIS KASPARS Balvu nov. 2010-03-27 2015-03-26
37. 015-00006 KATAJA- PAEGLE INGA Balvu nov. 2010-12-17 2015-12-18
38. 015-00008 MATULE ALISE Balvu nov. 2012-04-20 2017-04-19
39. 015-00009 PULČA AGNESE Balvu nov. 2013-12-15 2018-12-14
40. 015-00011 LOGINA SOLVETA Baltinavas nov. 2014-05-23 2019-05-22
41. 015-00012 Eizāne Antra Balvu nov. 2014-11-01 2019-10-31
42. 016-00002 TRAKIMA RUTA Bauskas nov. 2013-03-22 2018-03-21
43. 016-00003 Šarikova Inta Bauskas nov. 2014-11-01 2019-10-31
44. 016-00004 MATVEJA SANTA Bauskas nov. 2015-04-17 2020-04-16
45. 017-00002 GECKO LĪGA Beverīnas nov. 2015-04-17 2020-04-16
46. 017-00003 BISNIECE MĀRĪTE Beverīnas nov. 2015-04-17 2020-04-16
47. 018-00002 KRAVALE ZANE Brocēnu nov. 2012-12-21 2017-12-20
48. 019-00001 MŪRNIECE INDRA Burtnieku nov. 2012-04-20 2017-04-19
49. 019-00002 GOBA DACE Burtnieku nov. 2013-03-01 2018-02-28
50. 019-00003 GOBA KRISTĪNE Burtnieku nov. 2014-06-07 2019-06-06

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana