Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
26. 015-00008 MATULE ALISE Balvu nov. 2012-04-20 2017-04-19
27. 015-00009 PULČA AGNESE Balvu nov. 2013-12-15 2018-12-14
28. 015-00011 LOGINA SOLVETA Baltinavas nov. 2014-05-23 2019-05-22
29. 016-00002 TRAKIMA RUTA Bauskas nov. 2013-03-22 2018-03-21
30. 018-00002 KRAVALE ZANE Brocēnu nov. 2012-12-21 2017-12-20
31. 019-00001 MŪRNIECE INDRA Burtnieku nov. 2012-04-20 2017-04-19
32. 019-00002 GOBA DACE Burtnieku nov. 2013-03-01 2018-02-28
33. 019-00003 GOBA KRISTĪNE Burtnieku nov. 2014-06-07 2019-06-06
34. 019-00004 VILCIŅŠ JĀNIS Burtnieku nov. 2014-06-07 2019-06-06
35. 020-00001 LONERTE EGIJA Carnikavas nov. 2010-02-26 2015-02-25
36. 020-00002 MAZCIRĪTE DACE Carnikavas nov. 2012-10-26 2017-10-25
37. 020-00003 MIĶELSONE DACE 2013-11-22 2018-11-21
38. 020-00004 SAMSONOVS SERGEJS Carnikavas nov. 2014-04-27 2019-04-26
39. 021-00002 FELCA IEVA Cēsu nov. 2012-02-24 2017-02-23
40. 021-00003 DUMPIS VIESTURS Cēsu nov. 2012-05-25 2017-05-24
41. 021-00004 SARKANE DAIGA Cēsu nov. 2012-06-15 2017-06-14
42. 021-00007 BRICE ANŽELA Cēsu nov. 2014-04-27 2019-04-26
43. 021-00009 KRICKIS AIVARS Cēsu nov. 2014-04-27 2019-04-26
44. 021-00010 KALNIŅA JANĪNA Cēsu nov. 2014-04-27 2019-04-26
45. 021-00012 JANŠEVSKA LIJA Cēsu nov. 2014-06-07 2019-06-06
46. 024-00005 GAVRILOVA LIGITA Dagdas nov. 2011-10-28 2016-10-27
47. 024-00007 ODIŅECA AINA Dagdas nov. 2013-03-28 2018-03-27
48. 025-00002 URBĀNE JOLANTA Daugavpils nov. 2010-12-17 2015-12-18
49. 025-00004 KEIVIŠA OLGA Daugavpils nov. 2013-03-28 2018-03-27
50. 025-00006 RAŠČEVSKA ILZE Daugavpils nov. 2013-03-28 2018-03-27

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana