Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
3676. RP 000326 FREIMANE ILZE 2002-12-16 2007-02-02
3677. RP 000329 VERŠČĀGINA ASTRA 2002-12-16 2007-02-02
3678. RP 000330 JĒKABSONE LAILA 2002-12-16 2007-02-02
3679. RP 000340 KAIJA AIVA 2002-12-16 2007-02-02
3680. SP 000063 ZELČA INA 2002-05-31 2007-02-02
3681. SP 000075 DUDAŅECA IRINA 2002-05-31 2007-02-02
3682. SR 000015 VĀCIS MĀRIS 2002-05-14 2007-02-02
3683. SR 000016 BĒRZA GUNTA 2002-05-14 2007-02-02
3684. TA 000005 VASIOLEKA DAINA 2002-03-17 2007-02-02
3685. TU 000001 ŠERMUKSTĪTE VIVITA 2002-03-17 2007-02-02
3686. TU 000003 SILIŅA RUTA 2002-03-17 2007-02-02
3687. TU 000004 JUREVICA INTA 2002-03-17 2007-02-02
3688. TU 000005 LAGZDIŅA GUNTA 2002-03-17 2007-02-02
3689. TU 000006 DUNDURE ANITA 2002-03-17 2007-02-02
3690. TU 000007 LASMANE INITA 2002-03-17 2007-02-02
3691. TU 000008 KAĻĶE INGUNA 2002-03-17 2007-02-02
3692. TU 000009 MARTUZĀNE IRĒNA 2002-03-17 2007-02-02
3693. TU 000010 ADIŅA DACE 2002-03-17 2007-02-02
3694. TU 000011 MEDNE GINTA 2002-03-17 2007-02-02
3695. TU 000012 SIMSONE IVETA 2002-03-17 2007-02-02
3696. TU 000015 FRIŠENBRŪDERE LINDA 2002-03-17 2007-02-02
3697. TU 000016 SIMSONS SANDIS 2002-03-17 2007-02-02
3698. TU 000018 REVINA ALDA 2002-03-17 2007-02-02
3699. TU 000019 MELNE VELGA 2002-03-17 2007-02-02
3700. TU 000020 VĒVERE SILVA 2002-03-24 2007-02-02

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana