Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
3676. TA 000004 VILKA GUNA 2002-03-17 2007-01-25
3677. TA 000005 VASIOLEKA DAINA 2002-03-17 2007-02-02
3678. TA 000006 GINTERE INGA 2002-03-17 2007-03-16
3679. TA 000007 GRĀMATNIECE INESE 2002-03-17 2008-03-16
3680. TA 000008 ŠŅORIŅA LIGITA 2002-03-17 2009-03-16
3681. TU 000001 ŠERMUKSTĪTE VIVITA 2002-03-17 2007-02-02
3682. TU 000003 SILIŅA RUTA 2002-03-17 2007-02-02
3683. TU 000004 JUREVICA INTA 2002-03-17 2007-02-02
3684. TU 000005 LAGZDIŅA GUNTA 2002-03-17 2007-02-02
3685. TU 000006 DUNDURE ANITA 2002-03-17 2007-02-02
3686. TU 000007 LASMANE INITA 2002-03-17 2007-02-02
3687. TU 000008 KAĻĶE INGUNA 2002-03-17 2007-02-02
3688. TU 000009 MARTUZĀNE IRĒNA 2002-03-17 2007-02-02
3689. TU 000010 ADIŅA DACE 2002-03-17 2007-02-02
3690. TU 000011 MEDNE GINTA 2002-03-17 2007-02-02
3691. TU 000012 SIMSONE IVETA 2002-03-17 2007-02-02
3692. TU 000015 FRIŠENBRŪDERE LINDA 2002-03-17 2007-02-02
3693. TU 000016 SIMSONS SANDIS 2002-03-17 2007-02-02
3694. TU 000017 NEILANDE GUNTA 2002-03-17 2007-05-02
3695. TU 000018 REVINA ALDA 2002-03-17 2007-02-02
3696. TU 000019 MELNE VELGA 2002-03-17 2007-02-02
3697. JP 000001 AUSTRUPS ANDIS 2002-03-09 2007-03-02
3698. JP 000002 BELINSKA VIJA 2002-03-09 2007-03-02
3699. JP 000004 BUTĀNS BROŅISLAVS 2002-03-09 2007-03-02
3700. JP 000005 CUKURA MĀRA 2002-03-09 2007-02-02

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana