Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
3626. RP 000322 MEDNE IEVA 2002-12-16 2007-02-02
3627. RP 000326 FREIMANE ILZE 2002-12-16 2007-02-02
3628. RP 000329 VERŠČĀGINA ASTRA 2002-12-16 2007-02-02
3629. RP 000330 JĒKABSONE LAILA 2002-12-16 2007-02-02
3630. RP 000340 KAIJA AIVA 2002-12-16 2007-02-02
3631. SP 000063 ZELČA INA 2002-05-31 2007-02-02
3632. SP 000075 DUDAŅECA IRINA 2002-05-31 2007-02-02
3633. SR 000015 VĀCIS MĀRIS 2002-05-14 2007-02-02
3634. SR 000016 BĒRZA GUNTA 2002-05-14 2007-02-02
3635. TA 000005 VASIOLEKA DAINA 2002-03-17 2007-02-02
3636. TU 000001 ŠERMUKSTĪTE VIVITA 2002-03-17 2007-02-02
3637. TU 000003 SILIŅA RUTA 2002-03-17 2007-02-02
3638. TU 000004 JUREVICA INTA 2002-03-17 2007-02-02
3639. TU 000005 LAGZDIŅA GUNTA 2002-03-17 2007-02-02
3640. TU 000006 DUNDURE ANITA 2002-03-17 2007-02-02
3641. TU 000007 LASMANE INITA 2002-03-17 2007-02-02
3642. TU 000008 KAĻĶE INGUNA 2002-03-17 2007-02-02
3643. TU 000009 MARTUZĀNE IRĒNA 2002-03-17 2007-02-02
3644. TU 000010 ADIŅA DACE 2002-03-17 2007-02-02
3645. TU 000011 MEDNE GINTA 2002-03-17 2007-02-02
3646. TU 000012 SIMSONE IVETA 2002-03-17 2007-02-02
3647. TU 000015 FRIŠENBRŪDERE LINDA 2002-03-17 2007-02-02
3648. TU 000016 SIMSONS SANDIS 2002-03-17 2007-02-02
3649. TU 000018 REVINA ALDA 2002-03-17 2007-02-02
3650. TU 000019 MELNE VELGA 2002-03-17 2007-02-02

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana