Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
3626. TA 000003 KRAUZE VITA 2002-03-17 2007-03-16
3627. TA 000004 VILKA GUNA 2002-03-17 2007-01-25
3628. TA 000005 VASIOLEKA DAINA 2002-03-17 2007-02-02
3629. TA 000006 GINTERE INGA 2002-03-17 2007-03-16
3630. TA 000007 GRĀMATNIECE INESE 2002-03-17 2008-03-16
3631. TA 000008 ŠŅORIŅA LIGITA 2002-03-17 2009-03-16
3632. TU 000001 ŠERMUKSTĪTE VIVITA 2002-03-17 2007-02-02
3633. TU 000003 SILIŅA RUTA 2002-03-17 2007-02-02
3634. TU 000004 JUREVICA INTA 2002-03-17 2007-02-02
3635. TU 000005 LAGZDIŅA GUNTA 2002-03-17 2007-02-02
3636. TU 000006 DUNDURE ANITA 2002-03-17 2007-02-02
3637. TU 000007 LASMANE INITA 2002-03-17 2007-02-02
3638. TU 000008 KAĻĶE INGUNA 2002-03-17 2007-02-02
3639. TU 000009 MARTUZĀNE IRĒNA 2002-03-17 2007-02-02
3640. TU 000010 ADIŅA DACE 2002-03-17 2007-02-02
3641. TU 000011 MEDNE GINTA 2002-03-17 2007-02-02
3642. TU 000012 SIMSONE IVETA 2002-03-17 2007-02-02
3643. TU 000015 FRIŠENBRŪDERE LINDA 2002-03-17 2007-02-02
3644. TU 000016 SIMSONS SANDIS 2002-03-17 2007-02-02
3645. TU 000017 NEILANDE GUNTA 2002-03-17 2007-05-02
3646. TU 000018 REVINA ALDA 2002-03-17 2007-02-02
3647. TU 000019 MELNE VELGA 2002-03-17 2007-02-02
3648. JP 000001 AUSTRUPS ANDIS 2002-03-09 2007-03-02
3649. JP 000002 BELINSKA VIJA 2002-03-09 2007-03-02
3650. JP 000004 BUTĀNS BROŅISLAVS 2002-03-09 2007-03-02

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana