Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
3551. AL 000014 ŽIŽMĀRE IVETA 2002-04-07 2007-02-02
3552. AL 000015 POŠEVA LAIMA 2002-04-07 2007-02-02
3553. AL 000016 GRAUDIŅA INDRA 2002-04-07 2007-02-02
3554. AL 000017 VANAGA LOLITA 2002-04-07 2007-02-02
3555. AL 000019 ĶĪSE DIGNA 2002-04-07 2007-02-02
3556. AL 000020 STEBERE SARMĪTE 2002-04-07 2007-02-02
3557. AL 000021 MAINA RUTA 2002-04-07 2007-02-02
3558. AL 000022 KOVTUŅENKO IVETA 2002-04-07 2007-02-02
3559. AL 000023 MEISTARE PĀRSLA 2002-04-07 2007-02-02
3560. AL 000026 DOBRIŅINA TATJANA 2002-04-07 2007-02-02
3561. AL 000027 ŽAGARE INITA 2002-04-07 2007-02-02
3562. AL 000028 ĀBOLIŅA TIJA 2002-04-07 2007-03-02
3563. AL 000030 KREICIS MĀRTIŅŠ 2002-04-07 2007-02-02
3564. AL 000032 MALTENIECE IEVA 2002-04-07 2007-02-02
3565. AL 000033 BLEIFERTE MAIJA 2002-04-07 2007-02-02
3566. AL 000034 BEĻAVA DAINA 2002-04-07 2007-02-02
3567. MR 000001 VUŠKĀNS DAINIS 2002-04-07 2007-03-02
3568. MR 000002 SPRUKULE SANDRA 2002-04-07 2007-03-02
3569. MR 000005 KAZĀKA AINA 2002-04-07 2007-03-02
3570. MR 000006 STIKĀNE ILZE 2002-04-07 2007-03-02
3571. MR 000008 DŪMA INGUNA 2002-04-07 2007-03-02
3572. MR 000009 LĪCĪTE AGNESE 2002-04-07 2007-03-02
3573. MR 000010 OGORODŅIKOVA LILIJA 2002-04-07 2007-03-02
3574. MR 000011 VALAINE SANDRA 2002-04-07 2007-03-02
3575. MR 000012 GRIGORJEVA LAIMA 2002-04-07 2007-03-02

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana