Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
3501. KR 000019 SOLIMA LOLITA 2002-04-22 2007-03-02
3502. KR 000020 KADENECS ALEKSANDRS 2002-04-22 2007-03-02
3503. KR 000021 PAŠKEVIČA JEĻENA 2002-04-22 2007-02-02
3504. KR 000022 DROZDOVSKA ŽANNA 2002-04-22 2007-02-02
3505. LP 000001 DREIŽE LĪGA 2002-04-17 2007-02-02
3506. LR 000001 PIRTNIECE AIJA 2002-04-17 2007-03-02
3507. LR 000002 GOLUBOVA ANTRA 2002-04-17 2007-03-02
3508. LR 000003 GULBIS JĀNIS 2002-04-17 2007-03-02
3509. LR 000005 PLAMŠE ILZE 2002-04-17 2007-03-02
3510. LR 000006 LANGE ANTRA 2002-04-17 2007-03-02
3511. LR 000008 BALODE MARTA 2002-04-17 2007-04-02
3512. TA 000010 VĒTRA ANTRA 2002-04-17 2007-01-25
3513. TA 000011 ĀBOLA DAIGA 2002-04-17 2007-01-25
3514. GR 000001 PRINCOVS GUNTIS 2002-04-13 2007-02-02
3515. GR 000003 GABRĀNE INESE 2002-04-13 2007-02-02
3516. GR 000004 KOMELIS JURIS 2002-04-13 2007-02-02
3517. GR 000005 SKRŪZMANE ILONA 2002-04-13 2007-02-02
3518. GR 000006 KADILE INGA 2002-04-13 2007-02-02
3519. GR 000007 RUKMANE BIRUTA 2002-04-13 2007-02-02
3520. GR 000009 ANČA INGA 2002-04-13 2007-04-12
3521. GR 000010 EIDUKA IVETA 2002-04-13 2007-02-02
3522. GR 000011 MEDEJSE AELITA 2002-04-13 2007-02-02
3523. GR 000013 NIEDRA RUDĪTE 2002-04-13 2007-02-02
3524. GR 000014 SAVEĻJEVA ASTRĪDA 2002-04-13 2007-02-02
3525. GR 000015 IELEJA SARMĪTE 2002-04-13 2007-02-02

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana