Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
3476. SR 000001 PRAULIŅA ANITA 2002-03-26 2007-03-25
3477. SR 000002 PLĪTA AIGITA 2002-03-26 2007-03-02
3478. SR 000003 BALTIŅA ANDA 2002-05-14 2007-05-13
3479. SR 000004 HARTMANE INITA 2002-05-14 2007-08-02
3480. SR 000005 FRĪDMANE DAILA Brocēnu nov. 2007-03-02 2012-03-01
3481. SR 000006 VALTERE INITA 2002-05-14 2007-03-02
3482. SR 000008 BRINTENIECE IRĒNA 2002-05-14 2007-03-02
3483. SR 000009 VECPUISE KRISTĪNA 2002-05-14 2007-05-13
3484. SR 000010 SUHAREVA DACE Saldus nov. 2012-03-23 2017-03-22
3485. SR 000011 MEIRE INGA Saldus nov. 2014-05-08 2019-05-07
3486. SR 000012 JUREVICA VINETA 2002-05-14 2007-05-13
3487. SR 000013 BLANKA ZINTA 2002-05-14 2007-05-13
3488. SR 000014 STRIKASA IVETA 2002-05-14 2007-05-02
3489. SR 000015 VĀCIS MĀRIS 2002-05-14 2007-02-02
3490. SR 000016 BĒRZA GUNTA 2002-05-14 2007-02-02
3491. SR 000017 ŪPE SARMA 2002-05-14 2007-09-02
3492. SR 000018 KRAULERE GUNTA Saldus nov. 2012-03-23 2017-03-22
3493. SR 000019 KĻAVA INTA 2002-05-08 2007-05-07
3494. SR 000020 LILIENŠTEINA GAIDA 2002-05-08 2007-05-07
3495. SR 000021 POLUHINA LUDMILA 2002-05-08 2007-05-07
3496. SR 000022 VĪTOLA SANITA 2002-05-08 2007-05-07
3497. SR 000023 MADŽULE EVITA 2002-05-08 2007-05-07
3498. SR 000024 KREIŠMANE ANTRA Rīga 2012-05-30 2017-05-29
3499. SR 000025 KOŽOKARU NORA 2002-05-08 2007-05-07
3500. SR 000026 SAKAVIČA GUNTA 2002-05-08 2007-05-07

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana