Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
276. LP 000020 DRĒŽE INETA 2002-04-28 2007-03-02
277. LR 000001 PIRTNIECE AIJA 2002-04-17 2007-03-02
278. LR 000002 GOLUBOVA ANTRA 2002-04-17 2007-03-02
279. LR 000003 GULBIS JĀNIS 2002-04-17 2007-03-02
280. LR 000005 PLAMŠE ILZE 2002-04-17 2007-03-02
281. LR 000006 LANGE ANTRA 2002-04-17 2007-03-02
282. LR 000011 AKERFELDE GAIDA 2002-04-28 2007-03-02
283. LR 000016 BILJARDE LIENE 2003-03-09 2007-03-02
284. LU 000001 TURLAJA ANITA 2002-03-20 2007-03-02
285. LU 000003 FJODOROVA ELENA 2002-03-20 2007-03-02
286. MR 000001 VUŠKĀNS DAINIS 2002-04-07 2007-03-02
287. MR 000002 SPRUKULE SANDRA 2002-04-07 2007-03-02
288. MR 000005 KAZĀKA AINA 2002-04-07 2007-03-02
289. MR 000006 STIKĀNE ILZE 2002-04-07 2007-03-02
290. MR 000008 DŪMA INGUNA 2002-04-07 2007-03-02
291. MR 000009 LĪCĪTE AGNESE 2002-04-07 2007-03-02
292. MR 000010 OGORODŅIKOVA LILIJA 2002-04-07 2007-03-02
293. MR 000011 VALAINE SANDRA 2002-04-07 2007-03-02
294. MR 000012 GRIGORJEVA LAIMA 2002-04-07 2007-03-02
295. MR 000013 KUMSĀRS ARTIS 2002-04-07 2007-03-02
296. MR 000014 GRUDULE INGRĪDA 2002-04-07 2007-03-02
297. MR 000015 KOLNA GUNTA 2002-04-07 2007-03-02
298. MR 000017 KONOVALOVA SANDRA 2002-04-07 2007-03-02
299. MR 000018 ELSNE OLGA 2002-04-07 2007-03-02
300. MR 000020 SIPĀNE INITA 2002-04-07 2007-03-02

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana