Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
226. LR 000002 GOLUBOVA ANTRA 2002-04-17 2007-03-02
227. LR 000003 GULBIS JĀNIS 2002-04-17 2007-03-02
228. LR 000005 PLAMŠE ILZE 2002-04-17 2007-03-02
229. LR 000006 LANGE ANTRA 2002-04-17 2007-03-02
230. LR 000008 BALODE MARTA 2002-04-17 2007-04-02
231. TA 000010 VĒTRA ANTRA 2002-04-17 2007-01-25
232. TA 000011 ĀBOLA DAIGA 2002-04-17 2007-01-25
233. DR 000002 KUDIŅA INGUNA 2002-04-22 2007-03-02
234. KR 000001 VASIĻJEVA INA 2002-04-22 2007-02-02
235. KR 000004 NALIVAIKO VIKTORIJA 2002-04-22 2007-03-02
236. KR 000005 MAKAREVIČA UBOVA 2002-04-22 2007-03-02
237. KR 000006 VAGALIS AIVARS 2002-04-22 2007-03-02
238. KR 000007 MEŽIŅA SOLVITA 2002-04-22 2007-03-02
239. KR 000008 SKREDELE GAĻINA 2002-04-22 2007-02-02
240. KR 000011 JUBELE ANNA 2002-04-22 2007-03-02
241. KR 000013 KONCEVIČA VIJA 2002-04-22 2007-02-02
242. KR 000015 ORUPE AINA 2002-04-22 2007-02-02
243. KR 000017 VEKŠINA RITA 2002-04-22 2007-03-02
244. KR 000018 GARBRĒDERE ŽANNA 2002-04-22 2007-02-02
245. KR 000019 SOLIMA LOLITA 2002-04-22 2007-03-02
246. KR 000020 KADENECS ALEKSANDRS 2002-04-22 2007-03-02
247. KR 000021 PAŠKEVIČA JEĻENA 2002-04-22 2007-02-02
248. KR 000022 DROZDOVSKA ŽANNA 2002-04-22 2007-02-02
249. JS 000002 VĪTOLIŅŠ ANDREJS 2002-04-26 2007-05-02
250. JS 000004 KALĒJS AIGARS 2002-04-26 2007-05-02

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.

Nometņu vadītāju paplašinātā meklēšana