Projekti

Atpakaļ

   

Veiksmīgi ieviests ESF projekts "Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai"

Projekta ietvaros ir izstrādāti un ieviesti vienoti bērnu nometņu organizēšanas, darbības, pārraudzības un publiskās informācijas pieejamības nosacījumi (izstrādātas- pārraudzības iestāžu vadlīnijas,izstrādāta un ieviesta informācijas aprites sistēma starp atbildīgām institūcijām un nometņu vadītājiem, izstrādāts plašs metodiskais atbalsta materiāls nometņu vadītājiem- Bērnu nometņu vadītāju rokasgrāmata, izstrādāts mājas lapas pielikums www.nometnes.gov.lv , kur tagad tiek reģistrētas visas legālās bērnu nometnes, kas tiek organizētas Latvijā, organizēti 7 apmācību semināri - 350 dalībniekiem) Latvijā valsts tiešās pārvaldes iestādēs un to struktūrvienībās.
Projekta ietvaros iesaistītā mērķa grupa bija saistītās valsts tiešās pārvaldes iestādes: (Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestā - 10 Rīgas struktūrvienības, 26 - republikas struktūrvienības, Veselības inspekcijā un tās filiālēs, Pārtikas un veterinārajā dienestā – 11 teritoriālās struktūrvienības, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā - 5 struktūrvienības, 9 - pilsētu pašvaldības un 109 novadu pašvaldībās- (Latvijas Pašvaldību savienība)).

Projektā iesaistīto iestāžu darbinieki, kuri piedalījās informatīvajos semināros - 350; bērnu nometņu vadītāju kursu dalībnieki, kuriem projekta ietvaros tika izstrādāts metodiskais materiāls CD formātā - 1000 gab.
Projekta norises vieta un laiks: projekts tika ieviests no 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 30.septembrim. Ieviešanas vieta – visa Latvija. Apmācību semināru norises vietas saistīto iestāžu darbiniekiem bija- Rīga, Daugavpils, Kuldīga, Valmiera, Jelgava, Rēzekne un Madona. Projekta finansējums – 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
>> Projekta apraksts

 

16.03.2011. D.Grimze.
Latvijā sākas semināri bērnu nometņu organizētājiem

Pirmo reizi Latvijā ESF projekta „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai” (vienošanās identifikācijas Nr.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/031/19) ietvaros tiek kopā aicināti saistīto dienestu pārstāvji un nometņu vadītāji no reģioniem, lai risinātu un optimizētu nometņu reģistrēšanas, saskaņošanas un pārraudzības kārtību. Latvijā notiks 7 semināri Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Veselības inspekcijas, Valsts bērnu tiesību aizsadzības inspekcijas, Pārtikas un veterinārā dienesta, pašvaldību darbiniekiem un nometņu vadītājiem.
>> Lasīt vairāk

 

01.03.2011. D.Grimze.
Ekspertu viedokļi

Lai labāk atspoguļotu projekta ieviešanu Latvijā savā pieredzē dalījās vairāku nozaru pārstāvji, kuru darbs ir cieši saistīts ar nometņu kvalitatīvu nodrošināšanu valstī.
>> Lasīt vairāk

23.02.2011. K.Bulka.
Par semināriem

Valsts izglītības satura centrs Eiropas struktūrfonda projekta „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai” ietvaros organizēs septiņus bezmaksas seminārus dažādās Latvijas vietās saistīto iestāžu (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta, Veselības inspekcijas, Valsts bērnu tiesību inspekcijas un novadu/pilsētu pašvaldību speciālistiem). Semināros tiks aplūkota tematika par novitātēm bērnu nometņu organizēšanā un darbībā, kā arī par plānotajām izmaiņām bērnu nometņu saskaņošanas, reģistrēšanas kārtībā. Lai piedalītos seminārā, nepieciešams iepriekš aizpildīt un elektroniski nosūtīt pieteikuma anketu.
>> Semināri. Pieteikuma veidlapa