Jaunumi

Atpakaļ
2019-06-19 I.Kraskeviča

Ja aizmirsta parole nometnes reģistrēšanai!

Sveiciens nometņu vadītājiem, kuri reizēm aizmirst savu paroli, lai reģistrētu nometnes! Pirmais:  atcerieties, ka sākotnēji Jūsu lietotājvārds ir jūsu apliecības Nr! Ja prasīsiet paroli atkārtoti- sistēma jums iedos jaunu lietotājvārdu! Otrais: mājas lapā ir piedāvāta iespēja paroli atjaunot elektroniski! Atverot  mūsu majas lapu, labajā stūrī ir lodziņš "aizmirsu paroli", uz to ir jāuzklikšķina, ierakstiet tur  savu e-pastu Tam jāsakrīt ar to, kas ir reģistrēts jūsu nometnes vadītāja datu profilā) un jaunā parole būs rokā! Lai izdodas!

 

2019-06-03 I.Kraskeviča

VECĀKIEM: AICINĀJUMS IZVĒLĒTIES SASKAŅOTAS NOMETNES!

Īsa pamācība vecākiem un bērniem nometņu meklēšanā:

Lai atrastu sev piemērotāko nometni ejam uz sadaļu "nometņu saraksts".  Parādīsies visas līdz šim reģistrētās nometnes. Lapas kreisajā pusē apakšā meklējam sadaļu "nometņu  meklēšana". Šajā anketā ir iespējas ievadīt vajadzīgos kritērijus un atlasīt nometnes: vai tās ir dienas, vai diennakts, ārā nometnes, vai nometnes telpās, nometnes pēc tematikas. Slēgtas nometnes- būs nometnes kuras jau ir nokomplektētas ar konkrētu mērķa grupu ( vai projekta ietvaros, vai sportisko trenniņu ietvaros). Atvērtās būs tās, kurās var pieteikties jebkurš interesents. Tāpat vecāki var pārliecināties vai nometne ir saskaņota, daļēji saskaņota, vai vēl nesaskaņota ar saistītām iestādēm. Nesaskaņota- nozīmēs to, ka nometnes vadītājs vēl nav pieteicis saskaņojumus dienestiem, daļēji saskaņota- ka ir pieteikta saskaņošana, bet tiek gaidīta atbilde, un saskaņotas- visi saskaņojumi saņemti un pievienoti nometnes sadaļā. Tāpat ir iespēja sameklēt konkrētās nometnes pēc nometņu vadītāja uzvārda un vārda, kritēriju sadaļā  jāuzklikšķina +Papildus, un jāieraksta nometņu vadītāja uzvārds, vārds, tad meklēt- un Jums būs pieejamas visas nometņu vadītāja organizētās nometnes.  Vecāki noteikti var pārbaudīt vai konkrētam nometņu vadītājam ir spēkā nometņu vadītāja apliecība: ejam uz sadaļu nometņu vadītāju saraksts, ierakstām  uzvārdu un parādīsies konkrētā nometņu vadītāja apliecības derīguma termiņš. Aicinām izvēlēties saviem bērniem drošas un saskaņotas nometnes! Veiksmi!

Lasīt vairāk...
2019-05-31 I.Kraskeviča

Informācija nometņu vadītājiem: kas darāms ja mainās nometnes organizētājs-juridiska persona!

Ja piereģistrējot nometni  mainās nometnes organizētājs-nometni organizē cita  juridiska persona, tad nometnes vadītājam mūsu mājas lapā www.nometnes.gov.lv jāiet uz sadaļu "Mani dati",  tur jāpievieno jauns nometnes organizētājs un  tikai pēc tam Jums būs iespēja reģistrēt savu nometni uzrādot citu juridisko personu. Pievienot var kaut 10 juridiskās personas, pie nometnes reģistrēšanas Jums būs iespēja izvēlēties to, kura ir konkrētai nometnei organizētājs.

Ar cieņu, Inta Kraskeviča.

2019-05-30 I.Kraskeviča

JAUNAJIEM NOMETŅU VADĪTĀJIEM! KĀ PIEREĢISTRĒT NOMETNES!

Sveiciens visiem bērnu nometņu vadītājiem, uzsākot 2019.gada  nometņu organizēšanu! Vēlamies atgādināt, ka  visas  dienas un diennakts bērnu nometnes ir jāreģistrē un jāsaskaņo mājas lapā www.nometnes.gov.lv .

Lai to izdarītu ir nepieciešama parole un lietotājvārds, kurš tiek izsniegts beidzot nometņu vadītāju kursus! Ja Jums tādas nav,  vai ir aizmirsusies, to varat atjaunot mūsu mājas lapā, sadaļā "aizmirsu paroli" (iepriekš gan pārbaudiet vai jūsu datos uzrādītais e-pasts atbilst lietotajam e-pastam!

 Atcerieties- kad esat piereģistrējuši  nometni, izsūtiet saskaņojumus saistītām iestādēm, kā arī, saņemot atzinumu no VUGD, saskaņojumu no VI, pievienojiet tos Jūsu nometnes reģistrācijas lapā. Noteikti nosūtiet informāciju PVD par ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju. Tad, kad  visi atzinumi un saskaņojumi ir pievienoti, nosūtiet informāciju saistītai pašvaldībai. Ja pie jūsu nometnes saskaņojumu sadaļas būs "zaļā atzīme"-  gan bērnu vecāki, gan citi interesenti varēs pārliecināties, ka šeit reģistrētā nometne ir droša un saskaņota saistītajās iestādēs (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Veselības inspekcijā, Pārtikas un veselības dienestā, kā arī pašvaldībā).

Ja nepieciešams mainīt nometnes organizētāju- juridisko personu, to var izdarīt Jūsu sadaļā "Mani dati", pievienojot sadaļā "Juridiskā persona". Lai šogad radošas un piedzīvojumiem bagātas nometnes!

Papildus informācija pieejama  "metodiskie materiāli"- palīgs nometnes reģistrēšanā- prezentācija.

 

Lasīt vairāk...
2019-04-08 I.Kraskeviča

KUR VAR PIETEIKTIES RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS un KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTA LĪDZFINANSĒTAJĀM NOMETNĒM!

Rīgā no 8. aprīļa varēs elektroniski pieteikties vasaras nometnēm, kuras līdzfinansē RD IKSD:

Rīgā no 8. aprīļa plkst. 9.00 varēs elektroniski pieteikties pašvaldības izglītības iestāžu organizētajām atvērtajām nometnēm. Nometņu saraksts, norises laiks un vieta, dalībnieku vecums, nometnes apraksts, dalības maksa un kontaktinformācija, kā arī pieteikšanās anketa būs pieejama tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv “Pieteikšanās vasaras nometnēm” - https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba

Tāpat Valsts izglītības satura centrs aicina vecākus pārliecināties, vai visas piedāvātās nometnes šajā portālā www.izglitiba.riga.lv  ir piereģistrētas un saskaņotas mūsu mājas lapā http://www.nometnes.gov.lv

 

2019-01-25 I.Kraskeviča

Uzsākta pieteikšanās bērnu nometņu vadītāju kursiem Liepājā!

Labdien cienījamie nometņu vadītāji, kuriem interesē iziet kursus Liepājā!  Liepājā būs apvienotā grupa ( 36 un 72 stundas). Norises laiki: 36 stundu kursi- dalībniekiem, kuriem jāatjauno apliecības notiks 3.,4.,5.jūnijā, Liepājā, Liepājas Līvupes pamatskolā, Klaipēdas ielā 94 no plkst. 10.00-17.00/18.00, 72 stundu kursi- dalībniekiem, kuri vēlas kļūt par nometnes vadītājiem notiks 3.,4.,5.,6.,7.,8.jūnijā (turpat) no plkst. 10.00-17.00/18.00.  Kursu ietvaros iekļauta Pirmās palīdzības apmācība 12 stundas ( 4.,5.jūnijs). Atgādinām, ka PP apliecība no izsniegšanas brīža ir derīga 5 gadus, ja termiņš iet uz beigām, iesakām apmeklēt PP kursu un iegūt jaunu apliecību.

Tiem dalībniekiem, kuriem aktuāls naktsmītņu jautājums: Līvupes pamatskola piedāvā naktsmītnes internātā bezmaksas! ( Saziņa ar Kaivu Žimaiti tālr. 29144667).

Patiesā cieņā, VISC - Inta Kraskeviča.

Lasīt vairāk...
2019-01-09 I.Kraskeviča

Par ugunsdrošības noteikumiem!

 Vēršam uzmanību, ka ar 2019.gada 1.janvāri stājas spēkā  2016.gada 19.aprīļa  Mk noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" 340.punkts.

Tas nozīmē, ka izvēlētajām telpām diennakts nometnēs būs jāatbilst visiem šajā punktā minētajiem noteikumiem!

340. Publiskā objektā, ja tas atbilstoši lietošanas veidam nav paredzēts cilvēku izmitināšanai naktī, atļauts izmitināt cilvēkus naktī, ja:

340.1. objektā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;

340.2. objektā ir ierīkota balss izziņošanas sistēma;

340.3. evakuācijas ceļu skaits un platums ir atbilstošs izmitināto cilvēku skaitam;

340.4. evakuācija ir nodrošināta tieši uz āru no būves zemes virmas līmenī, ja personas tiek izmitinātas ne augstāk par trešo stāvu, vai, ja personas tiek izmitinātas augstāk par trešo stāvu, evakuācija ir nodrošināta caur aizsargātu evakuācijas ceļu vai dūmaizsargātu un ugunsaizsargātu kāpņu telpu.

 

Lai drošas nometnes!

Lasīt vairāk...
2019-01-08 I.Kraskeviča

Par medicīnas izziņām nometnes darbiniekiem!

Vēršam uzmanību, ka turpmāk, lai strādātu nometnēs ir nepieciešams ģimenes ārsta izraksts nevis medicīnas grāmatiņas!  

Plašāk:  MK noteikumi Nr. 447 aizvieto 20.07.2010. MK noteikumus Nr. 642 ”Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu” un 27.11.2001. MK noteikumus Nr. 494 ”Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”.

MK noteikumi Nr. 447 novērš nelietderīgu veselības pārbaužu veikšanu, nosakot to, ka obligātās veselības pārbaudes jāveic tikai personām, kuras sniedz pakalpojumus, esot tuvā kontaktā ar bērniem, un pārtikas nozarē strādājošajiem, kuriem ir tieša saskare ar pārtikas produktiem. Ar MK noteikumiem Nr. 447 ir atcelta prasība nodrošināt Personas medicīnisko grāmatiņu, aizstājot to ar atzinumu par personas atbilstību veikt darba pienākumus (veidlapa Nr. 027/u).  

MK noteikumi Nr. 447 arī paredz to, ka atkārtotas ikgadējas obligātās veselības pārbaudes jāveic tikai personām, kuras ir nodarbinātas darbos, esot tiešā kontaktā ar bērniem, ar mērķi veikt šo personu skrīningu uz tuberkulozi, izvērtējot personas inficēšanās riskus ar tuberkulozi, novērtējot plaušu tuberkulozes slimības pazīmes un veicot plaušu rentgenogrāfiju. Savukārt pārtikas nozarē strādājošajām personām, kuras jau iepriekš ir veikušas obligātās veselības pārbaudes, strādājot šajā nozarē, ir derīgi līdz šim veiktās obligātās veselības pārbaudes rezultāti un  ieraksts Personas medicīniskajā grāmatiņā, kas apliecina veiktu obligāto veselības pārbaudi. Pārējiem pārtikas nozarē nodarbinātajiem, kas tieši saskaras ar pārtiku, jāveic tikai pirmreizējā obligātā veselības pārbaude, kas ietver inficēšanās risku ar zarnu infekciju izvērtējumu un laboratorisku izmeklējumu veikšanu pēc epidemioloģiskām indikācijām.

Ņemot vērā to, ka ģimenes ārsts vislabāk pārzina sava pacienta slimības vēsturi, MK noteikumi Nr. 447 paredz to, ka obligāto veselības pārbaudi darbinieks veic pie sava ģimenes ārsta,  pie kura ir reģistrējies. 

Vienlaicīgi MK noteikumos Nr. 447 ir noteikti pienākumi nodarbinātām personām, kas strādā darbā, kas var radīt risku citu cilvēku veselībai, neveikt darba pienākumus un informēt darba devēju par darba nespēju gadījumā, ja šī persona ir inficējusies ar kādu infekcijas slimību un var apdraudēt pakalpojuma saņēmēja veselību. Piemēram, pārtikas nozarē strādājošā darbinieka pienākums ir neveikt darba pienākumus, ja viņš ir inficējies ar kādu no zarnu infekcijas slimībām, par kuru var liecināt kāda no iespējamām infekcijas slimības pazīmēm, piemēram, caureja vai vemšana. Šādos gadījumos darbinieks nepilda darba pienākumus, ziņo darba devējam par savu darba nespēju un vēršas pie ģimenes ārsta. 

MK noteikumos Nr. 447 ir noteiktas darba devējam tiesības nosūtīt darbinieku veikt veselības pārbaudi situācijās, kurās darba devējam rodas aizdomas vai ir informācija, ka darbinieks ir inficējies ar kādu no infekcijas slimībām.

http://www.vi.gov.lv/uploads/files/Mk%2024_07_2018_%20Nr_%20447(1).png

 

Lasīt vairāk...
2018-12-03 Inta Kraskeviča

Līderis sāk ar sevi!

Nu jau garām profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas seminārs "Līderis un komanda" nometņu vadītājiem, organizētājiem un audzinātājiem, kurš notika 2018.gada 1.un 2.decembrī Baložu vidusskolā.  Šogad 68 nometņu vadītāju tematiskais sauklis bija "Līderis sāk ar sevi!", un patiesi- katrs sākām ar sevi, gan iepazīstoties ar līderības testa rezultātiem, gan darbojoties praktiskajās nodarbībās, lai izprastu komandas veidošanas procesus. Nometņu vadītājam kā līderim, viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir izveidot saliedētu un radošu nometnes audzinātāju komandu- tas mums izdevās! Apguvām āra dzīves iemaņas darbā ar bērniem un jauniešiem nometnēs, nakts trasītē no visas sirds uzturējām komandas garu, otrās dienas praktiskajās nodarbībās iepazināmies ar improvizācijas spēlēm! Tas bija tā vērts! VISC izsaka pateicību radošajiem un profesionālajiem pasniedzējiem: SIA "Jardi" trenerim Arnoldam Brūderim, režisorei Aigai Dzendoletto, Āra dzīves apmācību centra "Pelēkais vilks"  nometņu vadītājam Nilam Klintam, Jaunsardzes informācijas centra instruktoriem, Baložu vidusskolas direktorei. Ar katru gadu pārliecinamies, ka nometņotāju interese organizēt saturiskas un piedzīvojumiem bagātas nometnes nemazinās. Paldies par kopā būšanu!  Patiesā cieņā, nometņu jomas koordinatore-  Inta Kraskeviča.

 

Lasīt vairāk...
2018-10-30 I.Kraskeviča

Aicinām piedalīties bērnu nometņu vadītāju, organizētāju un pedagogu profesionālās pilnveides seminārā

Kā katru gadu, arī šogad Valsts izglītības satura centrs organizē bērnu nometņu vadītāju, organizētāju un pedagogu profesionālās pilnveides semināru "Līderis un komanda". Seminārs notiks 2018.gada 1.un 2.decembrī  Ķekavas novada Baložos, Baložu vidusskolā. Seminārā ietvertās tēmas: Teorētiskās un praktiskās nodarbības "Komandas profils"- komandas veidošanas procesi, dalīsimies pieredzē par komandas veidošanas procesiem savās nometnēs, iesim nakts komandas saliedēšanas trasītē, mācīsimies kā organizēt improvizācijas spēles nometnēs. Lūgums pieteikties semināram mūsu mājas lapas sadaļā semināri/salidojumi līdz 2018.gada 15.novembrim. Plašāka informācija: Inta Kraskeviča, e-pasts; nometnes@visc.gov.lv, tālr. 60001629.

Lasīt vairāk...
>> Vecākas ziņas