Ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu„Diennakts vides izglītības nometne „Pētnieki””

Atpakaļ

Nometnes pamatdati

Nometnes tips
Cits
Nometne sākas
2014-07-07
Nometne beidzas
2014-07-11
Darba laiks
diennakts nometne
Dalībnieku izmitināšana
nometne telpās un ārpus telpām
Dalībnieku komplektēšana
slēgta nometne
Dalībnieku vecums (no - līdz)
12 - 15
Maksimālais dalībnieku skaits
20
Bērni ar īpašām vajadzībām
10
Novads / pilsēta
Baltinavas nov.
Atrašanās vieta
Kārsavas iela-24 Baltinavas novads, Baltinavas Kristīgā internātpamatskola
Nometnes izmaksas vienam dalībniekam
bezmaksas
Brīvo vietu skaits
0  

Nometnes vadītājs

Vards Uzvards
KUBULIŅA VIOLENTA
Sertifikata nr.
014-00001

Nometnes organizātors

Nosaukums
Inta Vilkaste. direktore
Reģistrācijas numurs / personas kods
reģ. nr. 90000011605; izgl.iest.reģ.nr. 4222900433
Juridiskā adrese
Kārsavas iela-24 Baltinavas novads
Adrese
Kārsavas iela-24 Baltinavas novads
E-pasts
Talrunis
26394227

Nometnes saskaņojumi

Veselības inspekcija, Vidzemes kontroles nodaļa
L.Paegles ielā 9, Valmiera, 64281130 vai 642 81752
12-19/15679/1891 Atzinuma dokuments
VUGD, Balvu daļa
Ezera ielā 37, Balvi, 64501690
nr22/9.5-3.9-11 Atzinuma dokuments
Pašvaldības, Baltinavas novada pašvaldība
Kārsavas iela 16, Baltinava, LV - 4594, 64521227
PVD, Ziemeļlatgales pārvalde
Liepu iela 33, Rēzekne, LV-4600, 646 22160, 646 22177

Nometnes apraksts

Mērķis:Veicināt izpratni par vidi un dabu, radoši izpētīt Baltinavas parka kokus.

Uzdevumi:1. Lietderīgi pavadīt brīvo laiku attīstot sadarbības, komunikācijas, orientēšanās prasmes, veicināt bērnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanos sabiedrībā.
2. Izzināt un apkopot informāciju par Baltinavas parkā esošajiem kokiem.
3. Izveidot informatīvos un uzskates materiālus. 

 Sagaidāmais rezultāts:
1. Pēc projekta realizācijas Baltinavas novada vidusskolas bērni un Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas bērni ar garīgās attīstības traucējumiem būs lietderīgi pavadījuši laiku, emocionāli relaksējušies, būs mainījusies viņu attieksme pret dabu un tuvāko vidi, būs pilnveidojuši sadarbības, komunikācijas, orientēšanās prasmes. Ar to tiks veicināta bērnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanās sabiedrībā.
2. Skolēniem būs izpratne par Baltinavas parkā esošajiem kokiem, saules pulksteni. Viņi būs iesaistīti tuvākās vides izzināšanā, labiekārtošanā un sakopšanā. Skolēnos tiks veidota mīlestība pret dabu, darbu.
3. Skolēnu sagatavotā informācija tiks nodota tālāk, parkā, 100 (15x20cm) pie kokiem izvietotās informatīvās plāksnītes būs lasāmas ikvienam parka apmeklētājam, interaktīvās tāfeles materiālus, kalendāru, filmu par kokiem varēs izmantot skolēni mācību stundās

Atrašanās vieta

Komentāri

Laura  | 2014-07-11 17:47:52
Paldies nometnes vadītājai Violentai Kubuliņai, visiem nometnes skolotājiem un citiem radoši tehniskajiem palīgiem par radošu, izzinošu, atraktīvu nometni bērniem, par drošu vidi, garšīgu ēdienu un pozitīvu gaisotni. Mans bērns mājās pārradās ar smaidu uz lūpām un apmierinātību sejā.

Nometņu statusu skaidrojums

Nometne ir pievienota reģistram, bet nav ziņu par tās saskaņošanu ar konkrēto iestādi.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir nosūtīts iesniegums par nometnes saskaņošanu.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir saņemts atzinums par nometnes saskaņošanu.
Nometne, kuru ir atsaukuši paši organizētāji.

Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.

VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.