Orientēšanās apvidū, Oktobra 3.nedēļas nodarbības, LKI, nometne.

Atpakaļ

Nometnes pamatdati

Nometnes tips
jaunsargu nometne
Nometne sākas
2020-11-21
Nometne beidzas
2020-11-23
Darba laiks
diennakts nometne
Dalībnieku izmitināšana
nometne ārpus telpām
Dalībnieku komplektēšana
slēgta nometne
Dalībnieku vecums (no - līdz)
10 - 21
Maksimālais dalībnieku skaits
30
Bērni ar īpašām vajadzībām
-
Novads / pilsēta
Kuldīgas nov.
Atrašanās vieta
"Lapsas", Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321
Nometnes izmaksas vienam dalībniekam
-
Brīvo vietu skaits
0  

Nometnes vadītājs

Vards Uzvards
APINIS EMĪLS
Sertifikata nr.
095-00027
E-pasts
Talrunis
25533189

Nometnes organizātors

Nosaukums
Jaunsardzes centrs
Reģistrācijas numurs / personas kods
Reģ.Nr.90009222536
Juridiskā adrese
K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473
Adrese
K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473
E-pasts
Talrunis
67335388

Nometnes saskaņojumi

Veselības inspekcija, Kurzemes kontroles nodaļa
Kuldīga, Pilsētas laukumā 2, 3.stāvā, 633 23799
Pašvaldības, Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV - 3301, 63322469
PVD, Dienvidkurzemes pārvalde
E. Veidenbauma iela11, Liepāja, LV-3401, 634 01900, 634 01902

Nometnes apraksts

Jaunsardzes centra

1. Novada nodaļa

(struktūrvienība)

Orientēšanās apvidū, Oktobra 3.nedēļas nodarbības, LKI, nometne.

(pasākuma nosaukums)

DIENAS KĀRTĪBA

Pasākuma izdevumu tāme Nr.

1- 91

Mācību grupa

Apinis/2.3./Dundagas vidusskola

Apinis/2.3./Kolkas pamatskola

Apinis/3.5./Dundagas vidusskola

Apinis/3.5./Ances pamatskola

Apinis/3.5./Rojas vidusskola

Pasākuma norises laiks:

17.-19.10.2020.

Pasākuma norises vieta:

(Adrese, mācību vietas koordinātes, maršruts)

"Lapsas", Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321

Norises laiks

Veicamais uzdevums

Mācību programmas kods

17.10.2020. 7:00 - 9:00

Jaunsargu savākšana pa maršrutu

    9:00 - 10:00

Drošības instruktāža, ekipējuma sagatavošana uzdevumam.

10:00 – 12:00

Topogrāfija un Orientēšanās

I.3.1; I.3.2; I.2.3

10:00 – 12:00

Pagasts, pilsētas, novada identitāte un simboli

A

12:00 – 13:00

Pusdienas

13:00 – 16:00

LKI (Individuālā pārvietošanās apvidū.)

J.3.3

13:00 – 16:00

LKI  (Kaujas disciplīna roku signāli, Reakcija uz pretinieku, Vienības pārvietošanās, formācijas.)

J.5.1; J.5.4; J.5.5

16:00 – 19:00

Nometnes iekārtošana

19:00 – 20:00

Vakariņas

20:00 – 21: 00

Nometnes iekārtošana

21:00 – 22:00

Vakara higiēna

22:00

Naktsmiers

18.10.2020.

8:30

Celšanās

8:30 – 9:00

Rīta higiēna

9:00 – 10:00

Brokastis

10:00 – 13:00

Oktobra plāns (Veselīgs un aktīvs dzīvesveids)

K.3.1 J.3.3

10:00 – 13:00

Oktobra plāns (LKI Reakcija uz pretinieku.)

J.5.4

  13:00 – 14: 00

Pusdienas

14:00 – 17:00

Sporta spēles

14:00 – 17:00

Sporta spēles

17:00 – 18:00

Vakariņas

18:00 – 22:00

Saliedēšanās pasākums

22:00 – 23:00

Vakara higiēna

23:00

Naktsmiers

19.10.2020.

8:00

Celšanās

8:00 – 9:00

Rīta higiēna

9:00 – 10:00

Brokastis

10:00 – 11:00

Nometnes novākšana

11:00 – 14:00

Atgriešanās dislokācijas vietās

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu

Emīls, Apinis

SASKAŅOTS

Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas vadītājs

V. Uzvārds_________

20___.gada__._______

Jaunsardzes centra

1. Novada nodaļa

(struktūrvienība)

Orientēšanās apvidū, Oktobra 3.nedēļas nodarbības, LKI, nometne.

(pasākuma nosaukums)

DIENAS KĀRTĪBA

Pasākuma izdevumu tāme Nr.

1- 91

Mācību grupa

Apinis/2.3./Dundagas vidusskola

Apinis/2.3./Kolkas pamatskola

Apinis/3.5./Dundagas vidusskola

Apinis/3.5./Ances pamatskola

Apinis/3.5./Rojas vidusskola

Pasākuma norises laiks:

17.-19.10.2020.

Pasākuma norises vieta:

(Adrese, mācību vietas koordinātes, maršruts)

"Lapsas", Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321

Norises laiks

Veicamais uzdevums

Mācību programmas kods

17.10.2020. 7:00 - 9:00

Jaunsargu savākšana pa maršrutu

    9:00 - 10:00

Drošības instruktāža, ekipējuma sagatavošana uzdevumam.

10:00 – 12:00

Topogrāfija un Orientēšanās

I.3.1; I.3.2; I.2.3

10:00 – 12:00

Pagasts, pilsētas, novada identitāte un simboli

A

12:00 – 13:00

Pusdienas

13:00 – 16:00

LKI (Individuālā pārvietošanās apvidū.)

J.3.3

13:00 – 16:00

LKI  (Kaujas disciplīna roku signāli, Reakcija uz pretinieku, Vienības pārvietošanās, formācijas.)

J.5.1; J.5.4; J.5.5

16:00 – 19:00

Nometnes iekārtošana

19:00 – 20:00

Vakariņas

20:00 – 21: 00

Nometnes iekārtošana

21:00 – 22:00

Vakara higiēna

22:00

Naktsmiers

18.10.2020.

8:30

Celšanās

8:30 – 9:00

Rīta higiēna

9:00 – 10:00

Brokastis

10:00 – 13:00

Oktobra plāns (Veselīgs un aktīvs dzīvesveids)

K.3.1 J.3.3

10:00 – 13:00

Oktobra plāns (LKI Reakcija uz pretinieku.)

J.5.4

  13:00 – 14: 00

Pusdienas

14:00 – 17:00

Sporta spēles

14:00 – 17:00

Sporta spēles

17:00 – 18:00

Vakariņas

18:00 – 22:00

Saliedēšanās pasākums

22:00 – 23:00

Vakara higiēna

23:00

Naktsmiers

19.10.2020.

8:00

Celšanās

8:00 – 9:00

Rīta higiēna

9:00 – 10:00

Brokastis

10:00 – 11:00

Nometnes novākšana

11:00 – 14:00

Atgriešanās dislokācijas vietās

Atbildīgais par pasākuma organizēšanu

Emīls, Apinis

SASKAŅOTS

Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas vadītājs

V. Uzvārds_________

20___.gada__._______

Atrašanās vieta

Komentāri

Nometņu statusu skaidrojums

Nometne ir pievienota reģistram, bet nav ziņu par tās saskaņošanu ar konkrēto iestādi.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir nosūtīts iesniegums par nometnes saskaņošanu.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir saņemts atzinums par nometnes saskaņošanu.
Nometne, kuru ir atsaukuši paši organizētāji.

Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.

VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.