"Uzdrošinies Radīt"

Atpakaļ

Nometnes pamatdati

Nometnes tips
Cits
Nometne sākas
2019-07-22
Nometne beidzas
2019-07-26
Darba laiks
diennakts nometne
Dalībnieku izmitināšana
nometne telpās un ārpus telpām
Dalībnieku komplektēšana
slēgta nometne
Dalībnieku vecums (no - līdz)
10 - 17
Maksimālais dalībnieku skaits
30
Bērni ar īpašām vajadzībām
0
Novads / pilsēta
Līgatnes nov.
Atrašanās vieta
"Ratnieki", Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV - 4108
Nometnes izmaksas vienam dalībniekam
0
Brīvo vietu skaits
0  

Nometnes vadītājs

Vards Uzvards
MEDNIEKS KĀRLIS
Sertifikata nr.
116-00262

Nometnes organizātors

Nosaukums
Nodibinājums "Sociālo Pakalpojumu aģentūra"
Reģistrācijas numurs / personas kods
40008074506
Juridiskā adrese
Elizabetes iela 31-5, Rīga, LV- 1010
Adrese
E-pasts
Talrunis
+371 29244182

Nometnes saskaņojumi

Veselības inspekcija, Vidzemes kontroles nodaļa
L.Paegles ielā 9, Valmiera, 64281130 vai 642 81752
4.6.3.-14./19904/2058 Atzinuma dokuments
VUGD, Cēsu daļa
A.Kronvalda iela 52, Cēsis, 67439162
22110.3-3.9-45 Atzinuma dokuments
Pašvaldības, Līgatnes novada pašvaldība
Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110, 64153275
PVD, Ziemeļvidzemes pārvalde
Raiņa iela 21, Valmiera, LV-4201, 642 07313, 642 07930

Nometnes apraksts

Nometnes mērķi:

 uzlabot radošās, intelektualās, praktiskās un fiziskās iemaņas, piedaloties aktivitātēs - radošās nodarbības, valodu apguve, sporta
aktivitātes un erudīcijas, komandas spēles;
 saņemt psiholoģisko palīdzību, tādējādi veicinot iespējami labāku emocionālo vajadzību nodrošinājumu;
 saturīgi pavadīt brīvo laiku un pilnveidot savstarpējās komunikācijas prasmes ar vienaudžiem, izmantojot radošās, neformālās un
saskarsmes improvizācijas metodes;
 iegūt izpratni par turpmākai dzīvei nepieciešamajām iemaņām un prasmēm;
 īstenot savas iniciatīvas.

Atrašanās vieta

Komentāri

Nometņu statusu skaidrojums

Nometne ir pievienota reģistram, bet nav ziņu par tās saskaņošanu ar konkrēto iestādi.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir nosūtīts iesniegums par nometnes saskaņošanu.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir saņemts atzinums par nometnes saskaņošanu.
Nometne, kuru ir atsaukuši paši organizētāji.

Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.

VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.