Nometņu filtrs

Nometņu saraksts

Nr. Nosaukums Vadītājs Atrašanās vieta Karte / statuss Datums no Datums līdz
12526 RFS3 ZANDERE OKSANA Priekuļu nov., Veidenbauma iela 2, Priekuļi, Priekuļu novads 2019-07-16 2019-07-25
12527 Global Studio Summer camp MAKAROVA INNA Zilupes nov., Pāvilostas novads, Ziemupe 2019-07-15 2019-07-25
12528 Raibā vasara KANCĀNE LAIMDOTA Jēkabpils, Rīgas iela 237, Jēkabpils, LV-5201 2019-07-22 2019-07-26
12529 Visiem ir vieta pasaulē KRASTIŅA INESE Priekuļu nov., Priekuļu novads, Liepas pagasts, "Skangaļi" 2019-08-05 2019-08-09
12530 “Rotto nometne 2019 I” JOKSTE-BOGDANOVA LIGITA Rēzeknes nov., Rogs, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads 2019-07-11 2019-07-21
12531 “Rotto nometne 2019 II” JOKSTE-BOGDANOVA LIGITA Rēzeknes nov., Rogs, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads 2019-07-28 2019-08-04
12532 aktīva nometne AKTĪVA DZĪVE SKVORCOVA OLGA Rīga, Rīga, Nometņu iela 47-5 2019-07-22 2019-08-02
12533 kulināra nometne CEĻOJUMS AR KAROTI SKVORCOVA OLGA Rīga, Rīga, Nometņu iela 47-5 2019-08-05 2019-08-16
12534 latviešu valodas nometne DABAS BĒRNI SKVORCOVA OLGA Rīga, Rīga, Nometņu iela 47-5 2019-08-19 2019-08-30
12535 JIC 2 NN Rugāju, Balvu, Viļakas, Baltinavas, Kārsavas, Krāslavas, Ludzas, Zilupes novadu 2. līmeņa jaunsargu nometne. LIEPIŅŠ GUNTIS Rīga, “Rugāju novads, Rugāji, Kurmenes 87, Rugāju parks” 2019-07-30 2019-08-01
12536 “Rotto nometne 2019 III” JOKSTE-BOGDANOVA LIGITA Rēzeknes nov., Rogs, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads 2019-08-04 2019-08-11
12537 Enigma BALODE-BOLUŽA INĀRA Daugavpils, Višķi , Višķu pagasts 2019-07-15 2019-07-21
12538 Nārnijas hronikas ANUSEVIČA LARISA Engures nov., Jūras iela 62, Engure, Engures novads 2019-07-15 2019-07-24
12539 Ziemeļpola sportoVasara 2019 ( Sigulda) GASŪNA GUNTA Siguldas nov., Sigulda, Ata Kronvalda iela 7a 2019-07-15 2019-07-19
12540 Jaunais spēļu veidotājs INGELANDE ELĪNA Rīga, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Āgenskalna iela 21, Rīga LV – 1048 2019-07-15 2019-07-19
12541 "A-Eko" BELKA EVIJA Alūksnes nov., Dārza iela 8a, Alūksne, LV-4301 2019-08-05 2019-08-09
12542 Ziemeļpola sportoVASARA 2019 ( Limbaži) GASŪNA GUNTA Limbažu nov., Limbaži, Lielezera iela 33 2019-08-12 2019-08-16
12543 Ziemeļpola slēpoVASARA GASŪNA GUNTA Siguldas nov., Lietuva, Druskininki - SNOWARENA 2019-07-28 2019-09-06
12544 "Rosies,smaidi,draudzējies!" ROMANOVSKA ARVITA Saldus nov., JIC "Šķūnis",Lielā iela 3, Saldus, LV-3801 2019-08-06 2019-08-09
12545 Haizivs 2018 OSTROVSKIS ANDREJS Balvu nov., Darzā 2 2019-08-20 2019-08-30
12546 Valdardzēni SĀRE-AIZSILNIECE EVA Salacgrīvas nov., Kosīši, Salacgrīvas pagasts, 2019-07-29 2019-08-02
12547 “Rotto nometne 2019 IV ” JOKSTE-BOGDANOVA LIGITA Rēzeknes nov., Rogs, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads 2019-08-11 2019-08-18
12548 “Rotto nometne 2019 V ” JOKSTE-BOGDANOVA LIGITA Rēzeknes nov., Rogs, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads 2019-08-18 2019-08-25
12549 Basketbols Konstantinovs Anatolijs 2 KONSTANTINOVS ANATOLIJS Naukšēnu nov., Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, Naukšēnu vidusskola 2019-07-10 2019-07-20
12550 Basketbols Konstantinovs Anatolijs 3 KONSTANTINOVS ANATOLIJS Naukšēnu nov., Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads, Naukšēnu vidusskola 2019-08-10 2019-08-20

Nometņu statusu skaidrojums

Nometne ir pievienota reģistram, bet nav ziņu par tās saskaņošanu ar konkrēto iestādi.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir nosūtīts iesniegums par nometnes saskaņošanu.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir saņemts atzinums par nometnes saskaņošanu.

Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.

VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.