Nometņu filtrs

Nometņu saraksts

Nr. Nosaukums Vadītājs Atrašanās vieta Karte / statuss Datums no Datums līdz
12426 Guntars Jonāns 1 JONĀNS GUNTARS Jaunjelgavas nov., Uzvaras iela 1 , Jaunjelgava 2019-07-01 2019-07-10
12427 Guntars Jonāns 2 JONĀNS GUNTARS Jaunjelgavas nov., Uzvaras iela 1 , Jaunjelgava 2019-07-30 2019-08-06
12428 Kusties-esi vesels! KEISELE SARMĪTE Balvu nov., Balvi, Alejas iela 2, LV-4501 2019-08-05 2019-08-11
12429 Darba un sadzīves prasmju integrētā nometne "Augšup!" Freimane Ineta Jelgavas nov., Vircavas vidusskolas Platones filiāle, Skolas iela 4, Platone, Jelgavas novads, LV-3021 2019-07-08 2019-07-12
12430 Atvērtas sirdis, atvērti prāti, atvērtas durvis JANKAUSKIS ARTŪRS Pāvilostas nov., Pāvilostas nov. Vērgales pag. 2019-07-16 2019-07-20
12431 "Uzdrošinies Radīt" BLAŽEVIČS JĀNIS Brocēnu nov., Skolas iela 1, Blīdene, Blīdenes pagasts 2019-07-08 2019-07-12
12432 Četras dabas stihijas MUHAMBERGA INESE Rēzekne, Krasta iela 31, Rēzekne, LV- 4601 2019-07-15 2019-07-26
12433 Sporta un atpūtas nometne STECKIS ARVIS Nīcas nov., Nīcas nov., atpūtas komplekss 2019-07-25 2019-08-04
12434 Džu-do pie Rāznas ČEKSTERE KRISTĪNE Rēzeknes nov., Kaunatas pagasts, Rogs, sporta bāze "Jaunais Dinamietis" 2019-07-01 2019-07-07
12435 Saldskābais smaids 2019 Strautiņa SINTIJA Liepāja, Aizputes novads, Kazdangas pagasts, Saieta nams, Pils gatve 2 2019-07-28 2019-08-03
12436 „Mīļumlāde 2019” JUSTELE EDĪTE Dundagas nov., Mazirbes skola, Mazirbes ciems, Kolkas pagasts, Dundagas novads, LV-3275 2019-07-01 2019-07-07
12437 Esmu es pati! JUREVICA VINETA Saldus nov., Vadakstes pag., Vadakstes pils 2019-07-29 2019-08-02
12438 Fizisko aktivitāšu dienas nometnes bērniem ar ievirzi vispārējā fiziskā sagatavotībā ĀBOLIŅŠ ARTŪRS Jelgava, Rīgas iela 11, Jelgava, LV-3002 2019-07-01 2019-07-05
12439 Basketbola mācību -treniņu nometne BRIŅĶE GITA Vecumnieku nov., Valles vidusskola,Valle,Valles pagasts,Vecumnieku novads,LV-5106 2019-07-24 2019-07-30
12440 Basketbola mācību -treniņu nometne BRIŅĶE GITA Vecumnieku nov., Valles vidusskola,Valle,Valles pagasts,Vecumnieku novads,LV-5106 2019-08-09 2019-08-15
12441 Veselības nometnīte IVĀNE INESE Skrundas nov., Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326 2019-08-19 2019-08-23
12442 Veselības nometnīte IVĀNE INESE Skrundas nov., Rudbāržu O.Kalpaka skola, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads 2019-08-19 2019-08-23
12443 Veselības nometnīte IVĀNE INESE Skrundas nov., Raņķu pagasta pārvalde, Raņķu pagasts, Skrundas novads 2019-08-19 2019-08-23
12444 Veselības nometnīte IVĀNE INESE Skrundas nov., Nīkrāces Atpūtas centrs, Dzelda, Nīkrāces pagasts 2019-08-19 2019-08-23
12445 Veselības nometnīte IVĀNE INESE Skrundas nov., Jaunmuižas pamatskola, Jaunmuiža, Skrundas pagasts 2019-08-19 2019-08-23
12446 Bebru bumba LĀČKĀJS GATIS Kokneses nov., "Vecbebri", Bebru pagasts 2019-07-29 2019-08-04
12447 Bumba grozā IESALNIEKS JURIS Kokneses nov., "Vecbebri", Bebru pagasts 2019-08-05 2019-08-11
12448 XXI Latvijas mūzikas skolu audzēkņu radošā nometne PLUS ĶĒNIŅA ASTRĪDA Neretas nov., Dzirnavu iela 4, Nereta , Neretas pagasts 2019-07-28 2019-08-03
12449 Starts vasarā MARKŪNE INGŪNA Bauskas nov., Rīgas iela 8, Bauska 2019-07-22 2019-07-31
12450 Būsim kopā PĒTERSONE-PŪPOLA SANDA Ķeguma nov., Lielvārdes iela 3, Rembate 2019-08-05 2019-08-09

Nometņu statusu skaidrojums

Nometne ir pievienota reģistram, bet nav ziņu par tās saskaņošanu ar konkrēto iestādi.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir nosūtīts iesniegums par nometnes saskaņošanu.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir saņemts atzinums par nometnes saskaņošanu.

Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.

VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.