Kurss: Bērnu nometņu vadītāju apmācības pirmreizējās apliecības iegūšanai- 72 stundas

Atpakaļ
Sākuma datums 2021-10-04
Apraksts

Nodarbības plānotas attālināti -Zoom formātā. Lekciju norises laiks: 4.,5.,6.,7.,8.,9.oktobris, no plkst. 9.00-17.00 katru dienu. Kursu ietvaros notiek arī Pirmas palīdzības apmācība- 12 stundas (saņemot PP apliecību par zināšanu apguvi). Kursi paredzēti tiem dalībniekiem, kuri vēlas pirmreizeji kļūt par nometnes vadītajiem. Kursu datumi, vai lekciju laiki var tikt precizēti, informācija tiks nosūtīta katram dalībnieka pirms kursu norises. Kursu maksa vienam dalībniekam ( ja nokomplektējas grupa ne mazāk kā 36 dalībnieki)- 79, 92 eiro. P.S. Izcenojums var mainīties, ja tiek mainīts VISC maksas pakalpojumu cenrādis. Plašākai informācijai: inta.kraskevica@visc.gov.lv