Jaunumi

Atpakaļ
2021-12-17 I.Kraskeviča

BĒRNU NOMETNES VAR RĪKOT LĪDZ 2022.GADA 11.JANVĀRIM!

Valsts izglītības satura centrs informē, ka 2021.gada 30.novembrī ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720, nosakot 5.38 apakšpunktā, ka  klātienē var rīkot bērnu nometnes, ievērojot šādus pamatnosacījumus:

-  grupā ir ne vairāk kā 20 dalībnieki. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesatiekas;

- nometnē var piedalīties: darbinieki, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts; bērni līdz 12 gadu vecumam, kuriem pēdējo 72 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts RNS tests un tas ir negatīvs, kā arī visi nometnes dalībnieki nometnes darbības laikā veic antigēna paštestu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam; bērni no 12 gadu vecuma ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

- jāveic antigēna paštests visiem nometnes dalībniekiem un darbiniekiem nometnes darbības laikā (t.sk. nometnes darbības pirmajā dienā) atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk - SPKC) algoritmam: https://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes;

- nometnes norise notiek tikai noteiktā teritorijā (norises vietā). Netiek rīkotas aktivitātes ārpus šīs teritorijas, izņemot gadījumus, ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji;

- nometnes dalībnieki un personāls lieto mutes un deguna aizsegus, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam un diennakts nometnes dalībniekus vienas grupas ietvaros;

- nometnē tiek noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai personāla vidū tiek konstatēts Covid-19 saslimšanas gadījums;

- nometnes organizēšanā ir ievērotas Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem (sk.pielikumu).

MK rīkojums Nr.720 ir spēkā līdz 2022.gada 11.janvārim.