Bērnu un jauniešu sporta dienas nometne (bokss, futbols)

Atpakaļ

Nometnes pamatdati

Nometnes tips
Sporta nometne
Nometne sākas
2022-10-24
Nometne beidzas
2022-10-28
Darba laiks
dienas nometne
Dalībnieku izmitināšana
nometne telpās
Dalībnieku komplektēšana
slēgta nometne
Dalībnieku vecums (no - līdz)
5 - 16
Maksimālais dalībnieku skaits
105
Bērni ar īpašām vajadzībām
Novads / pilsēta
Daugavpils
Atrašanās vieta
Sporta bāze “Boksa zāle”, Cietokšņa iela 61, Daugavpils
Nometnes izmaksas vienam dalībniekam
20,00
Brīvo vietu skaits
0  

Nometnes vadītājs

Vards Uzvards
SOKOLOVS VLADISLAVS
Sertifikata nr.
DP 000093

Nometnes organizātors

Nosaukums
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta pārvalde"
Reģistrācijas numurs / personas kods
90011647754
Juridiskā adrese
Kandavas 17a, Daugavpils, LV-5401
Adrese
E-pasts
Talrunis
65424233

Nometnes saskaņojumi

Veselības inspekcija, Latgales kontroles nodaļa
Saules ielā 5 (2.stāvā), Daugavpils, 65424547
2.4.7.-14/200 Atzinuma dokuments
VUGD, Latgales reģiona brigāde
Rīgas iela 1/3, Daugavpils, 65455850
22/9-3.6/32 Atzinuma dokuments
Pašvaldības, Daugavpils pilsētas dome
Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV - 5400, 65404338
PVD, Dienvidlatgales pārvalde
Varšavas iela 24, Daugavpils, LV-5404, 65435082

Nometnes apraksts

Nometnes mērķis un uzdevumi:

1. Veicināt bērnu un jauniešu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību, sociālo prasmju veidošanos sporta un radošajās nodarbībās, radot priekšstatu par veselīgu un vispusīgu dzīvesveidu un personību, kura ir spējīga sadarboties ar pārējiem savu mērķu sasniegšanai;

2. Sportistu funkcionālo spēju paaugstināšana;

3. Neatlaidības attīstība;

4. Paplašināt bērnu redzesloku;

Programmas īss apraksts:

Nometnes programma tiek plānota ļoti daudzpusīga, lai jaunie sportisti pēc iespējas vairāk attīstītu fiziskās prasmes un arī teorētiskās zināšanas par sportu kopumā, kā arī attīstītu prasmi darboties grupā, radot pārliecību par savām spējām. Nometnē uzmanība tiks pievērsta sportistu individuālās meistarības uzlabošanai, fiziskajai sagatavotībai, koordinācijai un tehnikas elementu noslīpēšanai. Viens no uzdevumiem paaugstināt bērnu vispārējo fiziskās sagatavotības, kā arī kultūras un izglītības līmeni.

Dienas kārtība:

Plkst. 09.00 – 10.00    Ierašanās nometnē, Spēles.

Plkst. 10.00 – 12.00    Treniņš

Plkst. 12.00 - 13.45     Pusdienas

Plkst. 14.00 – 15.30    Treniņš

Plkst. 15.30 – 16.10    Launags

Plkst. 16.00                 Došanās uz mājām

Organizators nodrošina:

Treniņi notiks gan telpās gan ārā. Nodarbības vadīs un par dalībniekiem rūpēsies Daugavpils sporta skolas treneri. Nometnes vadītājam jābūt apliecībai par to, ka viņš drīkst strādāt par nometņu vadītāju bērnu un jauniešu nometnēs. Katram nometnes darbiniekam jābūt izziņai no ārsta pēc MK noteikumiem Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība".  

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, kas ir saistīta ar nometnes pasākumiem un ar laikapstākļu maiņu, lai nometnes programma būtu kvalitatīva un atbilstoša bērniem un jauniešiem.

Organizators nometnes norises dokumentēs foto vai videoierakstā. Par Organizatora veikto personu datu apstrādi nometnes gaitā informācija pieejama informācijas paziņojumā (Līguma pielikums Nr.1.). Nometnes dalībniekiem un/vai viņu likumiskajiem pārstāvjiem ir tiesības vērsties ar jautājumiem vai pēc papildinformācijas pie Organizatora (Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde) pārstāvja vai datu aizsardzības speciālista.

Atrašanās vieta

Komentāri

Nometņu statusu skaidrojums

Nometne ir pievienota reģistram, bet nav ziņu par tās saskaņošanu ar konkrēto iestādi.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir nosūtīts iesniegums par nometnes saskaņošanu.
Nometņu reģistrā ir informācija, ka atbilstošajai iestādei ir saņemts atzinums par nometnes saskaņošanu.
Nometne, kuru ir atsaukuši paši organizētāji.

Nometņu vadītājs ir atbildīgs par nometnes aprakstā sniegto informāciju.
VISC neatbild par atzinumu saturu, tikai informē, ka konkrētajai nometnei ir saņemts atzinums no iestādes.

VBTAI, PVD un Pašvaldības ir tikai jāinformē par nometņu saskaņošanu - attiecīgi zaļa statusa ikona norāda, ka šīm iestādēm ir aizsūtīta informācija par atbilstošo nometni.